Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut alenevat 1.8.2021 alkaen

Kolikoita pinossa ja perhe

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräytymisperusteet muuttuvat 1.8.2021 alkaen. Asiakasmaksut alenevat, kun maksujen perusteena olevat tulorajat nousevat. Myös sisaruksilta perittävät maksut alenevat.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut alenevat 1.8.2021 alkaen, kun maksun määräytymisen perusteena käytettävät tulorajat nousevat 31 %. Tulorajat vaihtelevat perheen koon mukaan. Lisäksi sisarusten maksut alenevat siten, että toisen lapsen maksu on enintään 40 % (nykyisen 50 %:n sijaan) nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta.

Korkein varhaiskasvatuksen asiakasmaksu on nuorimman lapsen osalta edelleen 288 €/kk ja alin perittävä maksu 27 €/kk. Toisen lapsen maksu on 1.8.2021 alkaen korkeintaan 115 €/kk ja seuraavien lasten maksu korkeintaan 58 €/kk. Kaikki varhaiskasvatuksen piirissä olevat perheet saavat uudet maksupäätökset 1.8.2021 alkaen.

Asiakasmaksun aleneminen perustuu varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutokseen 1.8.2021 alkaen. Heinolassa hyvinvointilautakunta on vahvistanut maksumuutokset 19.5.2021.

Lue lisää maksuperusteista varhaiskasvatuksen verkkosivulta Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun perusteet 1.8.2021 alkaen

Lisätietoja:

varhaiskasvatuksen palveluasiantuntija
Teija Ylönen
puh. 044 797 7063
teija.ylonen@heinola.fi

vs. varhaiskasvatusjohtaja
Ville Häyrinen
puh. 044 797 8536
ville.häyrinen@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu