Valtuusto hyväksynyt ohjeita ja pelisäännöt toiminnan tueksi

Kuvituskuva: kaavio

Valtuusto on hyväksynyt syksyn kokouksissaan seuraavat asiakirjat

  • Eettiset ohjeet 6.9.2021
  • Hallintosääntö 4.10.2021
  • Valtuuston pelisäännöt 4.10.2021.

Löydät ohjeistukset Säännöt ja ohjeet -sivultamme.

Eettiset ohjeet

Eettiset ohjeet on laadittu eettisen toiminnan edistämisen tukemiseksi. Ohjeistuksen tarkoituksena on edistää eettistä käyttäytymistä ja toisaalta estää epäeettistä tapaa toimia, eli niillä haetaan selvennystä sallitun ja kielletyn rajaan. Eettisen toiminnan perustana ovat yhteiset arvot, joihin kaikki sitoutuvat. Heinolan kaupungin arvoja ovat innovatiivisuus, tuloksellisuus, yhteisöllisyys, rohkeus ja välittäminen.

Ohjeet on suunnattu kaupungin työntekijöille, luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Eettisten ohjeiden tavoitteena on luoda toiminnasta entistä oikeudenmukaisempaa ja läpinäkyvämpää ja näin edistää kunnallishallinnon arvojen toteutumista sekä lisätä kuntalaisten luottamusta.

Eettisten ohjeiden noudattaminen siis koskee koko henkilöstöä, ja ohjeisiin on hyvä tutustua yhdessä esim. työyksikköpalavereissa.

Hallintosääntö

Hallintosääntö on kaupungin hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline. Hallintosääntöä on päivitetty ja korjattu valtuuston kokouksessa 4.10. mm. kuntalain vaateiden sekä havaittujen puutteiden johdosta. Toimivaltaa on täsmennetty myös esim. laajennetun oppivelvollisuuden myötä.

Valtuuston pelisäännöt

Tarpeiden pohjalta on valmisteltu Heinolan kaupungin valtuuston pelisäännöt -”käsikirja”, joka sisältää valtuustotyön periaatteita ja antaa ohjeita siitä, kuinka valtuustotyössä ja luottamushenkilönä on hyvä yhteisesti toimia.

Yhdenmukaisten toimintaohjeiden ja kohteliaisuussääntöjen tarkoituksena on helpottaa arjen toimintaa luottamushenkilönä ja antaa eväitä uuden valtuuston toiminnalle. Käsikirjan sisältämät ohjeet ovat hyväksi koettuja toimintatapoja ja toimivat tukena esimerkiksi osana perehdytystä.

Pelisäännöillä ei ole tarkoitus rajoittaa luottamushenkilön vapautta eivätkä ne ohita sitä, mitä lainsäädäntö tai kaupungin toimintaa koskevat säännöt luottamushenkilön toiminnasta määräävät. Pelisääntöjen sisältöä on laadittu yhteistyössä valtuustoryhmien puheenjohtajien kanssa.

Pelisäännöissä on osittain ohjeistusta myös kokouskäytäntöihin liittyen.

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu