Osallisuuskyselyn tulokset on nyt julkaistu

Osallisuuskyselyn tarkoituksena oli antaa Heinolan asukkaille mahdollisuus kertoa mielipiteitään ja kokemuksiaan Heinolan kaupungin osallisuuskäytännöistä. Kysely toimii tukena valmisteltavana olevalle osallisuusohjelmalla, jonka tavoitteena on lisätä asukkaiden mahdollisuutta vaikuttaa, osallistua ja saada tietoa oman kaupunkinsa toiminnasta sekä lisätä heidän osallisuuden kokemustaan.

Kysely oli auki koko kesäkuun ajan ja kyselyyn vastasi kokonaisuudessaan 137 asukasta. Kyselyä mainostettiin kaupungin verkkosivuilla, sosiaalisen median kanavissa, infonäytöillä ja lisäksi kyselystä tehtiin vielä mainosvideo sekä julisteita. Kysely oli mahdollista täyttää sekä paperisena versiona että netissä.

Kyselyn tulokset on nyt julkaistu sekä analysoitu ja tuloksia voi tarkastella tämän linkin ReakSpeaker Kuuntele kuvakekautta. Kiitos vielä kaikille kyselyyn vastanneille!

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu