Nuoret ovat pääosin tyytyväisiä Heinolan nuorisotoimintaan – tutustu tuloksiin

Heinolassa toteutettiin marraskuun 2021 lopussa kysely nuorisotiloja käyttäville nuorille. Kysely toteutettiin samanaikaisesti usealla paikkakunnalla, ja se oli osa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuunan toimintaa. Heinolassa kyselyyn vastasi 68 nuorta.

Täällä on mukavaa hengailla.

Kaveri houkutteli nuorisotiloihin

Suurin osa vastaajista kertoi päätyneensä nuorisotiloihin ensimmäistä kertaa kaverin houkuttelemana (59 %). Toiseksi eniten nuoret päätyivät nuorisotiloihin nuoriso-ohjaajan esittelyn perusteella (17 %). Keskimäärin vastaajat osallistuivat nuorisotilatoimintaan 1–2 kertaa viikossa.

Kaverit suositteli Pleissiä mulle.

Täällä viihtyy ja on turvallista

Monivalintakysymyksissä ja avoimissa vastauksissa korotui erityisesti turvallisuus. Vastaajat kertoivat kyselyssä, että voivat olla turvallisesti oma itsensä nuorisotilalla. Vastausten keskiarvon perusteella peräti 4,7 (asteikko 1–5, 5 = täysin samaa mieltä) koki voivansa olla oma itsensä nuorisotilalla.

Nuoret myös kokivat, että saavat apua aikuisilta, jos sitä tarvitsevat. Peräti 76,5 % antoi kyselyssä parhaan arvosanan (5 = täysin samaa mieltä). 10,3 % antoi toiseksi parhaan arvosanan ja 11,7 % kolmanneksi parhaan arvosanan. Huonointa arvosanaa ei antanut kukaan vastaajista.

Mukava henkilökunta ja kivat kaverit.

Lisätietoja

Voit tutustua kyselyyn tarkemmin täältä:

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu