Niemelänrannan yleissuunnitelma hyväksymiskäsittelyyn

Niemelänrannan yleissuunnitelma on valmistunut. Yleissuunnitelmassa visioidaan Heinolan keskustan läheisen ranta-alueen tulevaisuutta aktiivisena matkailun, virkistyskäytön ja asumisen alueena. Niemelänranta kuuluu pääosin Heinolan kansalliseen kaupunkipuistoon ja on paitsi kaupunkilaisten aktiivista vapaa-ajan aluetta myös kulttuuriympäristöltään ja luonnonympäristöltään rikasta aluetta.

Yleissuunnitelman luonnosta esiteltiin jo talvikaudella 2022-23 aktiivisissa keskustelutilaisuuksissa. Saatujen palautteiden ja uusien selvitystietojen perusteella yleissuunnitelmaan osoitettua uudisrakentamisen aluetta on supistettu. Valtaosa alueen metsästä tulee säilymään virkistyskäytössä. Muutostarvetta on aiheuttanut asukkaiden aktiivisten kannanottojen lisäksi mm. lepakkoselvityksessä ilmenneet lepakkoalueet.

Yleissuunnitelma on lähdössä hyväksymiskäsittelyyn. Suunnitelman hyväksyy valtuusto kesäkuuusa 2024.

Lisätietoja asemakaava-arkkitehti Katri Kuivalainen +358447694370

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu