Miten sinä parantaisit kaupunkiamme julkisin varoin – ideoi, osallistu ja äänestä! Osallistuva budjetointi käynnistyy Heinolassa 1.3.

Osallistuva budjetointi

Nyt on kuntalaisten aika laittaa ideatalkoot pystyyn, sillä Heinolassa on käynnistymässä osallistuvan budjetoinnin -prosessi eli osbu. Osallistuvassa budjetoinnissa kuntalaiset otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Taustalla on ajatus suorasta ja osallistuvasta demokratiasta, jossa asukkaat päättävät, miten kunnan käytössä olevia julkisia varoja käytetään. Budjetti vuodelle 2022 on 50 000 € ja määräraha toistuu samansuuruisena vuosina 2023 ja 2024.

Kokeilemme Heinolassa ensimmäistä kertaa osallistuvaa budjetointia, joten tämä on sekä kaupunkiorganisaatiolle että asukkaillemme uusi juttu. Toivotaan, että heinolalaiset lähtevät innokkaasti mukaan ja hyödyntävät tätä vaikuttamiskeinon mahdollisuutta. Prosessin nopea aikataulu tuo hyvinkin pikaisesti näkyviä ja konkreettisia toimenpiteitä, toteaa Hanna Hurmola-Remmi, Heinolan hallinto- ja kehitysjohtaja.

Prosessi etenee kolmivaiheisesti

Osallistuva budjetointi etenee ideoi, osallistu ja äänestä -toimintamallin mukaan. Vuosikohtainen budjetti on 50 000 €, joka käytetään äänestysvaiheessa eniten ääniä saaneiden kehitysideoiden toteuttamiseen.

Ohjenuorana on, että ideoiden tulee sopia annettuun budjettiin ja ne ovat kaupungin toteutettavissa. Kategoriat ideoiden teemoiksi ovat seuraavat:

  • vapaa-aika ja harrastaminen
  • ympäristö ja luonto
  • lapset ja nuoret
  • muu, mikä?
osbun eteneminen

Ideointi ja yhteiskehittäminen tapahtuu maalis-huhtikuussa

Ideointivaiheen aikana 1.3.–18.3.2022 kaikenikäiset heinolalaiset voivat esittää ideoita oman asuinalueensa tai koko kaupungin kehittämiseksi. Ideointivaiheen jälkeen ideat jatkojalostetaan huhtikuun aikana järjestettävissä työpajoissa.

Työpajoihin ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet. Niiden tarkoitus on yhteiskehittämisen keinoin purkaa ehdotettuja ideoita sekä jalostaa ideoista toteuttamiskelpoisia mahdollisuuksia. Työpajoissa valitaan työskentelyn tuloksena myös ne, jotka päätyvät varsinaiseen äänestykseen.  

Työpajoista tehdään erilliset tapahtumat kaupungin verkkosivuille, joista viestimme tarkemmin lähempänä ajankohtaa.

Äänestys tapahtuu toukokuussa 1.–13.5.

Yhteiskehittämisen jälkeen toteutettavissa olevat suosituimmat ideat tuodaan äänestykseen kaupungin verkkosivuille 1.–13.5. Voit äänestää yhtä tai useampaa kehitysideaa. Tulokset julkaistaan 16.5., jonka jälkeen asukkailta eniten ääniä saaneet hankeideat Heinolan kaupunki toteuttaa vuoden 2022 aikana.

Hankkeiden etenemistä voi seurata kaupungin verkkosivuilla heinola.fi/osbu.

Osallistu ideavaiheeseen sinulle sopivalla tavalla

Jokaisesta ideasta tulee tehdä yksilöity kehitysehdotus. Osallistua voit yksityishenkilönä, yhdistyksenä, yrityksenä, koululuokkana tai muuna ryhmänä. Osallistu kotikaupunkisi kehitystyöhön jollakin seuraavista tavoista ideahaun aikana 1.–18.3.2022:

  • Sähköisellä lomakkeella (ensisijaisesti toivottu)
  • Paperinen äänestys kaupungin toimipisteissä aukiolojen puitteissa: kaupungintalo, kirjasto, uimahalli, Spotti
  • Puhelimitse: Heinolan kaupungin asiakaspalvelu, torstaisin ja perjantaisin klo 12-14, puh. 044 797 6100.

Kaikkien ehdotusten jättäneiden kesken arvomme kaksi 50 € arvoista lahjakorttia kaupungin kulttuuripalveluihin.

Myös äänestysvaiheeseen (1.–13.5.) on mahdollista osallistua samalla tavalla kuin ideointivaiheessa. Tiedotamme yksityiskohdista tarkemmin lähempänä ajankohtaa.

Lisätiedot

Hanna Hurmola-Remmi
hallinto- ja kehitysjohtaja
p. 044 780 1420 | hanna.hurmola-remmi@heinola.fi

www.heinola.fi/osbu

#OmaHeinola – ideoi, osallistu, äänestä

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu