Päivitetty: 6.3.2023

Miten sinä kehittäisit kotikaupunkiamme julkisin varoin?

Osallistuva budjetointi (OSBU) on toimintatapa, jossa asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Taustalla on ajatus suorasta ja osallistuvasta demokratiasta, jossa asukkaat päättävät, miten kunnan käytössä olevia julkisia varoja käytetään. Monet kunnat ovat OSBUa onnistuneesti toteuttaneet ja nyt on aika laittaa ideatalkoot pystyyn Heinolassa.

Vuoden 2023 OSBUn äänestys on päättynyt

Nyt toista kertaa Heinolan toteutetussa osbussa annettiin kaikkiaan 1 312 ääntä.

Osallistuvan budjetoinnin äänestyksen perusteella toteutetaan yhteensä 5 hanketta. Hankkeisiin varattu raha on 50 000 euroa.

Eniten ääniä saaneet ideat ovat:

  1. Alppiruusupuisto Vesitorninmäelle (151 ääntä/11,5 %)
  2. Koirapuisto keskustaan (148/11,3 %)
  3. Mopopaja nuorille (135/10,3 %)
  4. Pyssäri kuntoon (134/10,2 %)
  5. Puistoruokailu kesäksi (117/8,9 %)

Äänet jakautuivat todella tasaisesti neljän ensimmäisen idean kesken. Nyt eniten ääniä saaneet ideat siirtyvät kaupungin toimialojen toteutettaviksi.

Osallistuvan budjetoinnin ideoita äänesti 496 heinolalaista, eli lähes 3 % kaupungin asukkaista. Erityisesti nuoriin kohdistuvat ideat saivat paljon ääniä. 

Yhteystietonsa jättäneiden kesken on arvottu viisi Heinola-aiheista palkintoa. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Kaikkien äänestyksessä yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan viisi Heinola-tuotteita sisältävää kassia.

Heinolan kaupungin osbu-budjetti vuosille 2022–2024 on 50 000 euroa/vuosi.

Etusivu