Kevät ja hulevedet

Kevät on koittanut Heinolassa. Auringonvalo lämmittää taas mukavasti, lintujen laulu lisääntyy ja luonto alkaa vihertää. Lämpenevän sään sekä auringonvalon myötä myös talven aikana kertyneet lumikinokset alkavat sulaa.

Lumesta muodostuvat sulamisvedet ovat osa hulevesiä. Hulevedet ohjataan pois rakennetuilta alueilta hulevesiverkostojen kautta vesistöihin tai esimerkiksi viheralueille imeytymään/haihtumaan. Sulamisvesien aiheuttamat virtaamapiikit keväisin ovat hetkellisiä, mutta hallitsemattomina ne voivat aiheuttaa vaurioita rakenteille.

On tärkeää pitää hulevesijärjestelmät hyvässä kunnossa, jotta sulamisvedet pääsevät sujuvasti pois kaupunkialueelta. Tukkeutuneista hulevesiviemäreistä tai muista hulevesirakenteista tulee ilmoittaa kiinteistöjen talohuoltoon tai Heinolan kaupungin katuyksikköön, mikäli kaivo tai muu hulevesirakenne sijaitsee Heinolan kaupungin ylläpitämillä alueilla.

Kiinteistöt vuorostaan vastaavat omalla tontillaan syntyvistä hulevesistä. Niistä huolehtiminen on tärkeää sillä, hulevesien jäädessään rakenteiden lähelle ne voivat aiheuttaa suuriakin vaurioita talojen rakenteisiin. Talven jäljiltä on hyvä tarkistaa salaojituksien, kattorännien sekä muiden tontin hulevesijärjestelmien kunto. Sulamis- ja sadevesiä johtaessa on pidettävä myös huolta, etteivät sulamis- ja sadevedet valu naapureiden kiinteistölle. Kiinteistön omistaja on vastuussa omalta tontiltaan naapurin puolelle valuneiden sulamisvesien aiheuttamista vahingoista. Hulevesiä ei myöskään saa johtaa jätevesiviemäriin.

Läpäisevien pintojen sekä kasvillisuuden suosiminen vähentää poisjohdettavan huleveden määrää. Näiden lisääminen ja ylläpito mahdollisuuksien mukaan on suositeltavaa niin hulevesien hallinnan kuin luonnon monimuotoisuuden kannalta.

Sään yhä lämmetessä myös hiekotushiekkojen putsaus aloitetaan piakkoin. Heinolan kaupunki uutisoi puhdistuksen aloituksesta erikseen.

Aurinkoista kevään alkua toivottaa Heinolan kaupunki! lisätietoja hulevesien hallinnasta löytyy Heinolan kaupungin sivuilta.

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu