Ilmanlaadun yhteistarkkailun mittaukset ovat käynnistyneet Heinolassa

Ilmakuva Heinolasta

Yhteistarkkailussa Tommolan ja Vierumäen koulun mittauspaikat

Tammikuun 5. päivä käynnistyi Heinolan ilmanlaadun yhteistarkkailun jakso, jossa ilmanlaatua mitataan vuoden ajan Tommolassa kaupungin varikon mittauspaikalla sekä Vierumäen koulun mittauspaikalla.

Näissä mittauksissa mitataan jatkuvatoimisesti hengitettävien hiukkasten (PM10), pienhiukkasten (PM2,5) ja typen oksidien pitoisuuksia. Lisäksi mitataan PAH-yhdisteiden pitoisuuksia ilmassa menetelmällä, joka perustuu näytteiden keruuseen ja laboratorioanalyysiin.

Vuoden 2022 mittauspaikat Tommola ja Vierumäki edustavat teollisuuslaitosten läheisiä asuinalueita. Liikenteen ilmanlaatuvaikutusten suhteen ne edustavat väestön yleistä altistumista Heinolan taajamissa (mutta eivät niitä paikkoja, joissa altistuminen liikenteen päästöille ilmaan on suurinta, joka olisi keskustassa ja moottoritien vierustalla).

Jatkuvatoimisten mittausten tuloksia on nähtävissä seuraavista linkeistä:

Yhteistarkkailun mittaukset ja raportointi on tilattu Ilmatieteen laitokselta ja kustannuksista vastaavat yhteistarkkailun osapuolet Stora Enso Oyj:n Heinolan flutingtehdas, Heinolan kaupunki, Versowood Oy, Adven Oy, Kuusakoski Oy, Loimua Oy, Vierumäen Infra Oy ja Suomen Kuitulevy Oy.

Haisevien rikkiyhdisteiden (TRS) mittaus

Yhteistarkkailun lisäksi jatkuu edelleen kaupungin varikolla haisevien rikkiydisteiden pitoisuuksien jatkuvatoiminen mittaus, jota Stora Enso Oyj teettää Aeri Oy:llä. Mittauksen tuloksia voi seurata ilmanlaatuportaalissa.

Ilmanlaatuportaali

Heinolan ilmanlaatumittausten tuloksia on nähtävissä valtakunnallisessa ilmanlaatuportaalissa.

Yhteistarkkailun jatkuvatoimisten mittausten tuloksia löytyy mittauspaikan mukaan valitsemalla mittauspaikaksi Heinola Tommola tai Heinola Vierumäki.

Haisevien rikkiyhdisteiden mittausten tuloksia löytyy valitsemalla mittauspaikaksi Heinola Tiilitehtaankatu.

Huom: Ennen mittauspaikan tuloksiin siirtymistä ilmanlaatuportaalissa on karttanäkymän oikeasta laidasta valittava, mitä mitattavaa parametria tarkastellaan (hengitettävät hiukkaset / pienhiukkaset / typpidioksidi / haisevat rikkiyhdisteet / ilmanlaatuindeksi).

Ilmanlaatuindeksi

Mitattavien parametrien (hengitettävät hiukkaset / pienhiukkaset / typpidioksidi / haisevat rikkiyhdisteet) mittaamiseen määritetään mittauspaikoille ilmanlaatuindeksit. Sen tarkoituksena on kuvata kansanomaisesti vallitsevaa ilmanlaatutilannetta viisiportaisella asteikolla: hyvä, tyydyttävä, välttävä, huono ja erittäin huono.

Aiemmat ilmanlaatumittaukset Heinolassa

Heinolan keskustassa, entisellä paikallisliikenneasemalla Torikadulla, seurattiin ilmanlaatua jatkuvatoimisin mittauksin vuosina 2002–2015. Tällöin seurattiin haisevien rikkiyhdisteiden, typen oksidien ja hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia.

Nämä mittaukset päättyivät v. 2015 lopussa. Näistä mittaustuloksista laadittiin vuosittain yhteenveto. Näistä raporteista viimeisin eli vuoden 2015 raportti on ladattavissa tämän sivun linkistä.ReakSpeaker Kuuntele kuvake Vanhempia raportteja voi tiedustella Heinolan kaupungin ympäristönsuojelusta.

Lisätietoja              

Kai Virtanen
ympäristönsuojelusihteeri, Heinolan kaupunki
p. 050 565 1397 | kai.virtanen@heinola.fi

Katja Lovén
ryhmäpäällikkö, ilmanlaatu ja energia, Ilmatieteen laitos
p. 050 919 5453 | katja.loven@fmi.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu