Ikäihmisten hyvinvointikyselyn tulokset valmistuneet

Ikäihmiset koolla

Kesäkuun 2023 aikana toteutetun ikäihmisten hyvinvointikyselyn tulokset ovat valmistuneet. Hyvinvointikyselyn tarkoituksena oli kartoittaa heinolalaisten 65 vuotta täyttäneiden ikäihmisten hyvinvointia. Tavoitteena oli saada tietoa ikäihmisten hyvinvoinnista ja tämänhetkisistä tarpeista, jotta kaupungin toimintaa voidaan kehittää ja ikäihmisten tarpeisiin voidaan vastata nykyistä paremmin. Tulosten analysoinnissa tehtiin vertailua iän, asuinpaikan ja netinkäytön perusteella.

Kyselyyn oli mahdollista vastata netissä sekä paperisena versiona kaupungin eritoimipisteissä ja tapahtumissa kesäkuun 2023 aikana. Apua kyselyn täyttämiseen oli saatavilla yhteensä 16 kertaa kuukauden aikana. Vastauksia saatiin yhteensä 367, joista 301 oli paperisia vastauksia

Kyselyn ovat toteuttaneet ikäihmisten hyvinvointiohjaaja Heidi Prauda-Knuutila ja Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelualueen korkeakouluharjoittelija Ansa Lassila. Vanhusneuvostolta pyydettiin kommentteja useassa vaiheessa, niin kyselyn suunnittelussa kuin kyselyn vastausten pohdinnassa.

Raportin pääset lukemaan alla olevasta linkistä:

Heinolan ikäihmisten hyvinvointikysely 2023ReakSpeaker Kuuntele kuvake

Lisätietoja

Heidi Prauda-Knuutila
Ikäihmisten hyvinvointiohjaaja
+358 44 797 5753 | heidi.prauda-knuutila@heinola.fi

Kirsi Mäkilä
Hyvinvointipäällikkö
+358 44 797 8577 | kirsi.makila@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu