Helena ja Minna Syrjälän lahjoitusrahaston avustukset haettavissa

Rahapinot

Heinolan kaupungin hyvinvointitoimiala julistaa haettavaksi Helena ja Minna Syrjälän lahjoitusrahastosta avustukset:

1. Opiskelija-avustukset lukuvuodelle 2023-2024 (hakuaika 2.9.- 2.10.2023)

Avustusta voivat saada maa-, metsä- sekä puutarhatalouden sekä niihin rinnastettavien alojen opiskelijat. Anomuksia haetaan lukuvuodelle 2023–2024. Hakijan on oltava ensimmäisenä hakuvuotena heinolalainen (1.1.).

Opiskeluun tukea voivat saada myös Heinolan kaupungin alueella vakituisesti asuvat, maa- ja metsätaloudesta tai niihin rinnastettavista aloista toimeentulonsa saavat (MYEL:in piirissä olevat) uudelleen kouluttautumiseen, mikäli entisen ammatin jatkamiseen on inhimillinen este (sairastuminen, tapaturma tai vastaava syy) sekä oman elinkeinon ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvään koulutukseen.

Hakemus opintotodistuksineen tulee toimittaa 2.10.2023 klo 15.00 mennessä postitse Heinolan kaupungin kirjaamoon osoitteella PL 1001, 18101 Heinola tai henkilökohtaisesti asiakaspalvelupiste Spottiin (Torikatu 8). Kuoreen maininta: avustushakemus Syrjälän lahjoitusrahastosta.

2. Heinolan koulujen ja oppilaitosten avustukset (jatkuva hakuaika)

Heinolan koulut ja oppilaitokset voivat saada avustusta luonto-, maatalous- ja metsäopetuksen matkakuluihin Heinolan kaupungin alueelle ja luontokerhotoiminnan metsätiedon tukemiseen. Avustusta anotaan vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella. Hakuaika on jatkuva ja hakemukset osoitetaan hyvinvointilautakunnalle.

3. Harkinnanvaraiset avustukset (jatkuva hakuaika)

Rahastosta voidaan myöntää harkinnanvaraista avustusta Heinolan kaupungin alueella vakituisesti asuville, maa- ja metsätalouselinkeinosta tai niihin rinnastettavista aloista toimeentulonsa saaville tai niistä eläköityneille henkilöille esim. odottamattomiin taloudellisiin vaikeuksiin, vanhan vakituisen asunnon korjausrakentamiseen (vähävarainen) ja maa- tai metsätalous-elinkeinoon tai niihin rinnastettaviin aloihin liittyvän yritystoiminnan aloittamiseen. Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää myös Heinolan kyläyhdistyksille heidän järjestämiensä vanhusten virkistystoiminnan ja matkojen järjestämiseen.

Harkinnanvaraisissa avustuksissa on jatkuva hakuaika.

Katso lisää: Hakemuslomakkeet ja ohjeet

Lisätietoja antaa tarvittaessa:

Annamari Sammalvehrä, p. 044 7977 090 (arkisin klo 9-15), etunimi.sukunimi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu