Heinolan latujen kunnossapito ja kysely Tähtisillan monikäyttöreitistä

Ravirata hiihto

Heinolan kaupungin latuja ja ulkojäitä hoidetaan pääsääntöisesti arkisin. Latujen viikonloppuajo arvioidaan aina loppuviikosta. Latuja ajaa nyt tänä talvena kaksi liikuntapaikkahoitajaa, kun edellisinä talvina ajajia on ollut neljä. Aikaisempina vuosina kaupungilla on ollut säännöllisesti viikonloppuisin henkilöstöä töissä, nyt tähän ei ole pysyvää resurssia. Muutosohjelman myötä puuttuvaa henkilöstöä ei ole voitu korvata. Yhteistyön lisäämisestä latujen hoidosta keskustellaan Vierumäen Infra Oy:n kanssa.

Kaupunki on saanut myös palautetta jäisten latujen hoidosta ja miksi jäitä ei ole murskattu, kuten Valo-Ilveksellä on onnistuttu murskaamaan. Heinolan kaupungin latukone on huomattavasti kevyempi ja pienempi, kuin Vierumäen Infra Oy:n latukone. Uusi latukone on ollut kaupungin investointilistalla, mutta säästösyistä latukoneen investointia on jouduttu siirtämään.

Ladut ajetaan kolmesta viiteen kertaan viikossa huomioiden lumisateet. Ajankohtaisen latutilanteen näet latu- ja ulkojäätilanne -sivuilta.

Tähtisillan monikäyttöreitin palautekysely

Kaupunkiin on toivottu talvelle valaistua metsäreittiä kävelijöille ja pyöräilijöille. Tähtisillan reitti muutettiin monikäyttöreitiksi vuodelle 2024, jolloin se on talvisin vapaasti käytössä kävelijöille ja pyöräilijöille. Keräämme nyt käyttäjiltä palautetta reitistä kyselyllä. Palautekysely on avoinna 10.3. asti. Palautteen pääset antamaan https://link.webropol.com/s/tahtisilta

Hyvinvointilautakunta päättää liikuntapaikkojen kunnossapidosta talousarviotyönyhteydessä. Kunnossapitoluokituksen tulee olla linjassaan talousarvion kanssa. Seuraavan kerran kunnossapitoluokitusta käsitellään syksyllä 2024.

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu