Heinolan kaupunki tarjoaa loistavat puitteet korkeakouluharjoittelijoille

Hilla Salmela, Emma Husu, Peppilotta Joentausta ja Laura Kaukonen kokivat harjoittelun Heinolan kaupungilla mielekkäänä ja monipuolisena.

Viisi korkeakouluharjoittelijaa kertoo kokemuksensa Heinolan kaupungista työnantajana. Minkälaista harjoittelu kuntaorganisaatiossa todellisuudessa on?

Kuntaorganisaatioista löytyy hyvin laaja-alaisesti erilaisia työtehtäviä ja Heinolan kaupungin kuusi eri toimialaa työllistävät vuosittain useita korkeakouluharjoittelijoita. Minkälaista työharjoittelu kaupungilla on ja vastaako se odotuksia? Omia kokemuksiaan harjoittelusta kertovat LAB-ammattikorkeakoulun Hilla Salmela, Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Laura Kaukonen, Lapin yliopiston Noora Virolainen, Jyväskylän yliopiston Peppilotta Joentausta ja LAB-ammattikorkeakoulussa opiskeleva Emma Husu.

Kaikille viidelle opiskelijalle Heinolan hyvä sijainti oli tärkeää harjoittelupaikkaa miettiessä. Laura ja Emma ovat myös Heinolasta kotoisin, joten kotikaupungin valitseminen tuntui luontevalta vaihtoehdolta.

– Kotikaupungin liikuntapalveluihin tutustuminen harjoittelun merkeissä oli mielenkiintoinen mahdollisuus oppimisen kannalta. Halusin päästä myös suorittamaan harjoittelun kesäloman aikana, kertoo liikunnanohjaajaksi opiskeleva Laura.

Energia- ja ympäristötekniikkaa opiskeleva Emma tunsi, että kotikaupungin ja ihmisten tunteminen entuudestaan helpotti harjoittelupaikan valintaa. Lapin yliopistossa kasvatustieteitä opiskeleva Noora on alkujaan kotoisin Lahdesta, joten sijainti ja työtehtävien moninaisuus houkuttivat. Peppilotalle kaupunki oli jo entuudestaan harjoittelupaikkana tuttu ja Nastolasta työpaikalle kulkeminen tuntui helpolta.

– Olin muutama vuosi sitten museologian harjoittelussa Heinolan museoilla, ja työyhteisö jäi mieleen rempseästä asenteestaan. Kuntarekryssä tämän harjoittelupaikan nosti edukseen pitkä harjoitteluaika sekä kohtuullinen palkka, ainakin verratessa muuhun kulttuurialaan, kertoo taidehistoriaa ja taidekasvatusta opiskeleva Peppilotta.

Kokemus- ja palvelumuotoilua opiskeleva Hilla pääsi ennen harjoittelupaikan valintaa juttelemaan Heinolan kaupunkimuotoilija Noora Kumpulaisen kanssa.

– Keskustelu oli todella innostava ja luettuani Heinolan kaupungin harjoitteluilmoituksen, huomasin, että harjoittelijoita haettiin enemmän kuin yksi tai kaksi eri toimialoille. Tuli tunne, että harjoittelijoihin haluttiin panostaa, Hilla pohtii.

Harjoittelu lisäsi ammatillista osaamista

Opiskelijat olivat mielissään siitä, että työolot vastasivat todellisuutta. Eritoten vastuun antaminen ja mahdollisuus oppia uutta saivat kaikilta hyvää palautetta. Moni heistä nostaa myös esiin, että on ollut hienoa kokea olevansa osa työyhteisöä.

– Harjoittelu on ollut mielenkiintoinen ja opettavainen kokemus. Välillä on ollut haastavampiakin juttuja, mutta täällä on tosi tukeva ilmapiiri ja apua voi kysyä ihan kaikilta käytävillä vastaantulevilta, Emma sanoo.

Opiskelijat kokivat harjoittelun kehittäneen heitä käytännön tasolla ja uskoivat, että monista uusista opituista asioista on hyötyä työelämää silmällä pitäen. Katseet ovatkin suunnattuna tulevaisuuteen.

– Vaikka kunta-ala ei välttämättä olisikaan itselle juuri se oikea paikka, olen saanut täältä valtavasti uutta oppia ja kuntaorganisaation tunteminen on varmasti vain hyväksi, olipa se oma tulevaisuuden työpaikka sitten mikä vain. Esimerkiksi lupaprosessit ovat tulleet tutuiksi tässä harjoittelun aikana ja niiden kanssa tulen varmasti olemaan tekemisissä myös tulevaisuudessa, miettii ympäristönsuojelussa harjoitteleva Emma. Samaa mieltä on myös Hilla.

– Olen työskennellyt muutamassa eri projektissa ja käyttänyt koulussa opittuja taitoja oikeasti käytännössä. Olen sopivassa suhteessa päässyt osoittamaan omaa osaamistani, mutta saanut myös uusia haasteita purettavaksi, Hilla summaa.

Esihenkilöt tyytyväisiä harjoittelujaksojen onnistumiseen

Harjoittelua ohjanneet esihenkilöt kokivat opiskelijoiden edistäneen tehtävälistalla olleita asioita ja keventäneen työkuormitusta. Esimerkiksi liikunta-alalla työntekijöiden kesälomien järjestäminen toivotusti onnistui harjoittelun ansiosta.

– Laura on ollut suunnaton apu meillä juuri kesän aikana, jotta saimme järjestettyä työntekijöiden kesälomat. Hän oli esimerkillisesti suunnittelemassa myös isoa Hobby -harrastemessutapahtumaa, joka kokoaa yhteen heinolalaiset seurat ja kuntalaiset, kertoo liikunnan palvelupäällikkö Maria Kaikkonen.

Amanuenssi Sirpa Juuti korosti myös harjoittelijan tuomaa työtaakan kevennystä, etenkin tiedottamiseen liittyvissä asioissa.

– Harjoittelija kevensi virkaa toimittavan museonjohtajan työtaakkaa etenkin tiedottamisen osalta ja loi myös uusia sometuskäytäntöjä. Harjoittelijan ohjaus oli helppoa, sillä hän hoksasi annetut tehtävät nopeasti ja toimi itsenäisesti, hän kertoo.

Harjoittelijoiden antama panos haastoi myös uudistamaan olemassa olevia työskentelytapoja. Elinvoimajohtaja Liisa Koski-Lukkari oli mielissään, että palvelumuotoilu saatiin mukaan palvelukehitykseen.

– Korkeakouluharjoittelija pääsi heti käytännön töihin kiinni, esimerkiksi konseptoimaan yritysseminaaria ja hän oli mukana seminaarin järjestelyissä yhteistyökumppaniemme kanssa. Aloitimme myös Heinolan tarjoaman palvelumuotoilun investoivia yrityksiä varten. Näissä asioissa palvelumuotoilun opit saatiin heti avuksi palvelukehitykseen, hän sanoo.

Harjoittelijat itse kokivat työnkuvan monipuolisuuden olleen avainasemassa viihtyvyyden ja ammattitaidon kehittämisen kannalta. Hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi avasi hieman erilaisia työtehtäviä, joita yhteisissä palveluissa ollut harjoittelija pääsi esimerkiksi tekemään.

– Nooran työtehtävät koostuivat monialaisista toimialan valmisteluun kuuluvista tehtävistä, jotka liittyivät pääosin hallintoon ja henkilöstöhallintoon. Hän valmisteli itsenäisesti useita ohjeita ja osallistui osaamisen kehittämisen toimintamallin suunnitteluun sekä henkilöstö- ja koulutussuunnitelmien ja palkitsemismallin suunnitteluun ja valmisteluun. Hän osallistui myös toimialan johtoryhmä ja -strategiatyöskentelyyn sekä rekrytointihaastatteluihin, Hanna kertoo.

Teknisen toimen johtaja ja oman toimensa ohella ympäristöpäällikkönä työskentelevä Keijo Houhala oli tyytyväinen Emman työpanokseen ja harjoittelusta syntyneeseen vuorovaikutukseen.

– Olen iloinen, että voimme Heinolan kaupunkina tarjota harjoittelupaikkoja ja oppia kyseisten jaksojen aikana itsekin. Toiseksi luotan siihen, että asiallisesti hoidetut harjoittelujaksot luovat myönteistä työnantajakuvaa. Harjoittelijalle monet julkisen sektorin prosessit ja niissä olevat viiveet ovat varmasti ajatuksia herättäviä, hän mainitsee.

Sekä harjoittelijat että esihenkilöt olivat erittäin tyytyväisiä harjoittelujaksoon. Odotukset täyttyivät molemmin puolin ja opiskelijat suosittelisivat Heinolan kaupunkia harjoittelupaikkana.

– Täällä on mukava työilmapiiri, tehtävät ovat olleet monipuolisia ja niitä on suunniteltu myös omat mielenkiinnon kohteet huomioon ottaen, kertoo Noora.

Lue koko artikkeli täältäReakSpeaker Kuuntele kuvake.

Lue lisää opiskelija- ja oppilaitosyhteistyöstä

https://www.heinola.fi/oppilaitosyhteistyo

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu