Heinolan kaupunki panostaa oppilaitos- ja opiskelijayhteistyöhön

oppilaitosyhteistyö

Heinolan kaupunki on lähtenyt tänä vuonna kehittämään opiskelija- ja oppilaitosyhteistyötä ja tarjoaa opiskelijoille laaja-alaisesti mahdollisuuksia kerätä kokemusta ja edistää opintojaan. Samalla teemme Heinolan kaupunkia ja kuntaorganisaatiota työpaikkana tutummaksi oppilaitoksille ja opiskelijoille.

Paljon mahdollisuuksia ja hyötyjä

Heinolan kaupunki tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia täydentää opintoja tai kerätä työkokemusta, riippuen siitä, missä vaiheessa opiskelut ovat. Tarjoamme mm.:

  • työharjoittelupaikkoja
  • opinnäytetyön aiheita
  • projekteja
  • kokeiluja
  • oppisopimuspaikkoja.

Yhteistyöstä hyötyvät kaikki osapuolet

Opiskelija pääsee kehittämään omaa osaamistaan sekä kerryttämään työkokemusta. Samalla opinnot edistyvät ja työssä oppiminen tukee koulussa opittuja teoriaopintoja. Kaupunkiorganisaatio antaa ohjausta ja sparrausta molemminpuolisen lisäarvon kasvattamiseksi.

Oppilaitos pystyy puolestaan laajentamaan omaa oppimisympäristöään. Samalla tietoisuus kuntaympäristön mahdollisuuksista lisääntyy ja verkostot laajentuvat.

Kaupunkiorganisaatio saa uutta osaamista ja uusia tuoreita näkemyksiä toiminnan kehittämiseen. Lisäksi yhteistyö tuo resursseja toteutuksiin ja selvityksiin. Myös tietoisuus kuntaympäristöstä työnantajana lisääntyy.

Tarjoamme opastusta ohjaajille sekä teemme yhteistyötä LAB-ammattikorkeakoulun kanssa

Sekä harjoittelun että opinnäyteyön ohjauksen laadukkuus pyritään varmistamaan mm. opastamalla ja ohjeistamalla esihenkilöitä ja muita ohjaajia. Järjestämme maaliskuussa yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulun kanssa kaksi tilaisuutta, joissa käydään läpi eri osapuolten roolit, annetaan vinkkejä ja opastetaan yhdenmukaisiin toimintamalleihin sekä harjoittelijoiden että opinnäytetöiden ohjausten osalta.               

Korkeakouluharjoittelijoiden haku on parhaillaan auki

Haemme parhaillaan Heinolan kaupungin eri toimialoille korkeakouluharjoittelijoita tutustumaan, työskentelemään ja osallistumaan kaupungin toimintaan.

Tänä vuonna haettavia korkeakouluharjoittelupaikkoja on yhteensä kahdeksan kaupungin eri toimialoilla. Tehtäviä voidaan räätälöidä opiskelijan omia vahvuuksia ja oppimistavoitteita tukeviksi.

Hakuaika paikkoihin päättyy 24.2.2022. Paikkoja haetaan Kuntarekryn kautta: www.kuntarekry.fi.

Opinnäytetyön aiheita tarjolla

Tarjolla on myös laaja valikoima erilaisia opinnäytetyöaiheita. Aihealueina voivat olla esim. hallinto, tietohallinto, henkilöstöhallinto, talous, asiakaspalvelu, viestintä, yhdyskuntatekniikka, ympäristö ja yritykset sekä hyvinvointi.

Kaupungin nettisivustolta löydettävissä lisätietoa sekä harjoittelupaikoista että opinnäytetyön aiheista.

Lisätietoja  

Hanna Hurmola-Remmi
hallinto- ja kehitysjohtaja
hanna.hurmola-remmi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu