Heinolan kaupungin muutosohjelmasuunnitelma valmis päätöksentekoon

Muutosohjelmaprosessityötä on edistetty ja toteutettu suunnitelman mukaisesti koko alkuvuoden ajan. Prosessiin on osallistettu henkilöstöä, esihenkilöitä sekä luottamushenkilöitä työpajojen ja kyselyiden avulla ja prosessin aikana on tuotettu runsaasti erilaista aineistoa työn tueksi.

Muutosohjelma-asiakirja sisältää neljä kärkiteemaa:

  1. Sujuva johtaminen ja selkeä kaupunkiorganisaatio
  2. Tasapainoinen ja kestävä talous
  3. Hyvät palvelut ja tehokkaat toimintatavat
  4. Tyytyväinen henkilöstö ja hyvä johtaminen.

Prosessi etenee suunnitelmien mukaisesti siten, että talousarvion laadinnan ohjeistukset laaditaan osana kestävän talouden ohjelmaa sopeutukset ja reunaehdot huomioiden. Ohjausryhmä on käsitellyt loppuraporttia 31.5.2023 ja hyväksynyt esitetyn ohjelma-asiakirjan eteenpäin vietäväksi.

Esitys uudesta organisointimallista ja johtamisjärjestelmästä annetaan valtuustolle hyväksyttäväksi 12.6. kokoukseen. Esitys valtuustolle 12.6. kokoukseen käsitellään kaupunginhallituksen 5.6. pidettävässä kokouksessa. Yt-neuvottelukunta käsittelee asiaa kokouksessaan 2.6.2023.

Lisätietoja                  

Jari Parkkonen
kaupunginjohtaja
jari.parkkonen@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu