Heinolan kaupungin hissiavustus asunto-osakeyhtiöille

Nainen painaa hissin nappia

Heinolan kaupunki on varannut vuoden 2024 budjettiin 100 000 euroa hissien jälkiasennukseen. Kaupunki myöntää käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa hissiavustusta uuden hissin rakentamiseen kerrostaloon, joissa ei entuudestaan ole hissiä. Kaupungin hissiavustusta myönnetään 10 % hyväksytyistä kustannuksista, jotka ovat hissitoimituksesta aiheutuneet kustannukset, rakennus- ja LVIS-tekniset työt sekä suunnittelu-, rakennuttamis- ja yleiskustannukset, kuitenkin enintään 25 000 euroa/asunto oy.

Kaupungin avustuksen myöntämisen ehtona on, että Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on hyväksynyt hissin rakentamishankkeen kustannukset ja tehnyt myönteisen päätöksen valtion 35 %:n hissiavustuksen myöntämisestä.

Kaupungin hissiavustusta rakentamiseen ja suunnitteluun on haettava 30.11.2024 mennessä. Avustukset myönnetään hakujärjestyksessä käytettävissä olevan määrärahan puitteissa.

Lisätetoja

Tietoa Aran hissiavustuksestaReakSpeaker Kuuntele kuvake
Yhteydenotot rakennusvalvontaan osoitteella: rakennusvalvonta@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu