Harjoittelun päätteeksi syntyi opinnäytetyö – Emma Husu, Ympäristökasvatus Heinolan kaupungissa: nykytila ja kehitys

ympäristö

Korkeakouluyhteistyö on muutakin kuin harjoittelua. LAB ammattikorkeakoulusta Energia ja ympäristötekniikan insinööriksi valmistunut Emma Husu suoritti opintoihin kuuluvan harjoittelun Heinolan kaupungin ympäristönsuojelussa, ja jatkoi luontevasti hyvin alkanutta yhteistyötä opinnäytetyön merkeissä.

Emman opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten ympäristökasvatusta tällä hetkellä toteutetaan, miten tärkeänä sitä pidetään ja miten sitä voitaisiin lähteä kehittämään Heinolan kaupungissa. Opinnäytetyössä taustoitettiin ympäristökasvatuksen historiaa, keskeisiä teemoja ja malleja. Opinnäytetyössä tutkimusmenetelmänä käytettiin puolistrukturoituja teemahaastatteluita, joita pidettiin seitsemän virtuaalisesti tai sähköpostin välityksellä.  Aineistoa analysoitiin sisältöanalyysinavulla.

Haastatteluissa nousi esiin ympäristökasvatuksen tärkeys ja kehityksen välttämättömyys sekä resurssien puute ja yhteistyön tärkeys. Ympäristökasvatus Heinolassa jää lähinnä koulujen ja päiväkotien vastuulle ja kehittämiseen vaaditaan monialaista, toimialat ylittävää yhteistyötä. Kehityksen on oltava koko kaupungin yhteinen projekti.

Ennen opinnäytetyönsä tekoa Emma oli kaupungin ympäristönsuojelussa korkeakouluharjoittelijana ja idea opinnäytetyön teosta kehittyi harjoittelun aikana.  Opinnäytetyössä haastateltiin olennaisimpia tahoja, joissa ympäristökasvatusta ja -neuvontaa tehdään Heinolan kaupungilla. Opinnäytetyön aikana Emma valmisteli myös rahoitushakemuksen Hämeen elinkeino- ja ympäristökeskukseen ja toivottavasti Heinolan kaupunki voi jatkaa ja kehittää hedelmällistä yhteistyötä ympäristökasvatuksessa näin alussa myös ulkopuolisen rahoituksen avulla. näin yhteistyötä summaa Tarja Laitinen, vastaava ympäristönsuojelutarkastaja.

Heinolassa löytyy osaamista ja innostusta ympäristökasvatukseen ja vahva yhteistyö on avain onnistumiseen, toteaa Emma blogissaan

Tutustu opinnäytetyöhön tästä ja opinnäytetyöstä kirjoitettuun blogiin LAB Focus julkaisukanavalla

Muuta tietoa korkeakoulu- ja oppilaitosyhteistyöstä

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu