Asemakaavan muutos 715 Cookentie on nähtävillä

Asemakaavan muutos koskee Urheiluopiston (29) kaupunginosassa Cookentien länsipuolella sijaitsevaa aluetta ja Cookentien päässä olevaa pysäköintialuetta. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa uutta pysyvän ja vapaa-ajan asumisen aluetta luontoarvot ja ulkoilureitit huomioivalla tavalla.

Esitetty kaavamuutosalue on nykyisessä asemakaavassa virkistysaluetta (V ja V-3). Alueen länsiosa rajautuu Kiilukantien varrella olevaan loma-asuntojen korttelialueeseen (RA-12), ja itäosa on viereisen hotellikorttelin käytössä olevaa pysäköinti­kenttää. Eteläpuoleltaan suunnittelualue rajautuu Cooke-golf­kenttään. Suunnittelualueella on aiemmin sijainnut suppa, joka on sittemmin täytetty ja alue tasattu.

Kaavaluonnos on nähtävillä 11.5.-11.6.2024. Heinolan kaupungin asiakaspalvelupisteessä, Torikatu 8 ja Kirkonkylän Kyläpirtillä, Vanhatie 49 sekä kaupungin kotisivuilla. Kirjalliset mielipiteet on esitettävä nähtävänäoloaikana osoitettuna:
Heinolan kaupunki, PL 1001, 18101 Heinola TAI sähköpostilla: kirjaamo@heinola.fi

Lisätietoja:
Arkkitehtitoimisto Rosberg Ikävalko Oy
Ilari Ikävalko, puh. 045 677 9089
sähköposti: ilari.ikavalko@rosberg-ikavalko.fi
TAI
kaupunginarkkitehti Harri Kuivalainen, puh. 044 797 6907
sähköposti: etunimi.sukunimi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu