Päivitetty: 11.10.2023

Asemakaavan muutos

Suunnittelualue

Asemakaavan muutos koskee Urheiluopiston (29) kaupunginosassa Cookentien länsipuolella sijaitsevaa aluetta ja Cookentien päässä olevaa pysäköintialuetta.

Tavoitteet ja sisältö

Kaava muutoksen tavoitteena on mahdollistaa pysyvä ja vapaa-ajan asuminen.

Suunnitteluvaihe

Elinvoimalautakunta 26.10.2022 päätti aloittaa asemakaavan muutoksen 715 Cookentie.

Käsittelyvaiheet

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 12.10.2023 alkaen siihen asti kunnes ehdotus asetetaan nähtäville
  • Kaavaluonnos nähtävillä
  • Kaavaehdotus nähtävillä
  • Lainvoimaisuuskuulutus

Asiakirjalinkit

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Etusivu