Päivitetty: 10.5.2024

Asemakaavan muutos

Suunnittelualue

Asemakaavan muutos koskee Urheiluopiston (29) kaupunginosassa Cookentien länsipuolella sijaitsevaa aluetta ja Cookentien päässä olevaa pysäköintialuetta.

Tavoitteet ja sisältö

Kaava muutoksen tavoitteena on mahdollistaa pysyvä ja vapaa-ajan asuminen.

Suunnitteluvaihe

Elinvoimalautakunta 26.10.2022 päätti aloittaa asemakaavan muutoksen 715 Cookentie.

Käsittelyvaiheet
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 12.10.2023 alkaen siihen asti kunnes ehdotus asetetaan nähtäville
  • Kaavaluonnos nähtävillä 11.5.-11.6.2024
  • Kaavaehdotus nähtävillä
  • Lainvoimaisuuskuulutus
Asiakirjalinkit

Kuulutus.pdfReakSpeaker Kuuntele kuvake

715 Cookentie kaavaluonnoskartta.pdfReakSpeaker Kuuntele kuvake

715 Cookentie kaavaselostus.pdfReakSpeaker Kuuntele kuvake

715 Cookentie kaavaselostuksen liitteet.pdfReakSpeaker Kuuntele kuvake

Aiemmat asiakirjalinkit

Kuulutus.pdfReakSpeaker Kuuntele kuvake

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS).pdfReakSpeaker Kuuntele kuvake

Etusivu