Aluevaalit lähestyvät – miksi kannattaa äänestää?

Aluevaalit

Tammikuun 23. päivä pidetään Suomen ensimmäiset aluevaalit, joissa valitaan aluevaltuustot hyvinvointialueille. Tähän asti kuntien vastuulla on ollut sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pelastustoiminnan järjestäminen. Jatkossa niistä vastaavat hyvinvointialueet. Tulevalla uudella hyvinvointialueella on itsehallinto, ja ylintä päätösvaltaa alueen asioissa käyttää aluevaltuusto.

Valtuutetut päättävät hyvinvointialueiden lähipalveluiden järjestämisestä

Aluevaaleissa on kyse tärkeistä, asukkaiden arkea koskevista asioista. Aluevaaleissa valitut valtuutetut päättävät hyvinvointialueiden lähipalveluiden järjestämisestä vuoden 2023 alusta alkaen.

Äänelläsi on suora vaikutus toimivaan arkeen

Edustajasi päättävät lähipalveluista ja palveluverkon rakentumisesta, esimerkiksi sosiaali- ja terveysasemien sijoittumisesta ja niissä tarjottavista palveluista sekä koko hyvinvointialueella tasavertaisesta palvelujen saatavuudesta. Hyvinvointialueen palvelut liittyvät ensiparkaisusta elämämme viimeisiin vaiheisiin. 

Hyvinvointialueen tehtäviin ja palveluihin kuuluvat seuraavat:

 • perusterveydenhuolto
 • erikoissairaanhoito
 • sosiaalihuolto
 • lasten, nuorten ja perheiden palvelut
 • työikäisten palvelut
 • ikääntyneiden palvelut
 • mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • vammaispalvelut
 • oppilas- ja opiskelijahuolto
 • hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
 • pelastustoimi.

Käytä ääntäsi toimivien palveluiden puolesta

Kaikille äänioikeutetuille on postitettu äänioikeusilmoitus joulukuun aikana. Mikäli olet ilmoittanut vastaanottavasi viranomaistiedotteet sähköisesti, ilmoitus äänioikeudesta lähetetään sinulle Suomi.fi-palveluun.

Ennakkoäänestysaikana voit valita äänestyspaikan vapaasti. Vaalipäivänä 23.1.2022 voit äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka mainitaan sinulle lähetetyssä äänioikeusilmoituksessa.

 • Ennakkoäänestysaika kotimaassa 12.-18.1.2022 ja ulkomailla 12.-15.1.2022.
 • Varsinainen vaalipäivä on 23.1.2022.

Katso äänestyspaikat Heinolassa.

Lisätietoja

Teppo Joentausta
kaupunginlakimies
p. 044 469 4361 | teppo.joentausta@heinola.fi

Aluevaalit
Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu