Koronarokote

Varaa aika koronarokotteeseen sähköisesti tai puhelimitse p. 044 587 1475, avoinna ma–pe klo 8:00–14:00.

Neljäs koronarokoteannos

  • 60 vuotta täyttäneet
  • 18 vuotta täyttäneille lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville
  • 12 vuotta täyttäneille voimakkaasti immuunipuutteisille. Katso listaus voimakkaasti immuunipuutteisiin kuuluvista henkilöistä THL:n sivulta.

Milloin neljännen annoksen voi antaa?

Neljäs rokoteannos voidaan antaa, kun kolmannesta annoksesta on kulunut vähintään kolme kuukautta. Sairastettu koronatauti vastaa yhtä rokoteannosta. Jos olette saaneet kolme koronarokoteannosta ja sairastaneet koronan, ette tarvitse nyt tehosteannosta. Heinolassa on käytössä seuraavat koronarokotteet: Pfizer/BioNTech ja Moderna.

Viides koronarokoteannos

Heinola tarjoaa viidennen koronarokoteannoksen 12 vuotta täyttäneille, joiden immuunipuolustus on voimakkaasti heikentynyt.

Milloin viidennen annoksen voi antaa?

Tehosteannoksen voi antaa, kun neljännestä annoksesta on kulunut 4–6 kuukautta. Koronavirustartunta vastaa yhtä rokoteannosta myös immuunipuutteisilla, joten taudin sairastanut ja neljä rokoteannosta saanut ei tarvitse viidettä rokoteannosta tässä vaiheessa. 

Kolmas koronarokoteannos

Heinola tarjoaa kolmannen koronarokoteannoksen seuraaville ryhmille:

  • Kaikki 18 vuotta täyttäneet.
  • 12–17-vuotiaat riskiryhmiin kuuluvat (luettelo lääketieteellisistä riskiryhmistä: Ketkä kuuluvat vakavan COVID-19-taudin riskiryhmiin? -THL). Myös muille 12–17-vuotiaille voidaan antaa kolmas rokoteannos, jos se on tarpeen erityisestä syystä, esimerkiksi rokotustodistusta varten.

Kolmansissa annoksissa käytetään Biontech-Pfizerin Comirnaty-rokotetta ja Modernan Spikevax-rokotetta.

Milloin kolmannen annoksen voi antaa?

Voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille suositellaan kolmatta annosta, kun toisesta annoksesta on kulunut vähintään 2 kuukautta. Heille suositellaan myös neljättä annosta, kun kolmannesta annoksesta on kulunut 3–4 kuukautta.

60 vuotta täyttäneille ja 18 vuotta täyttäneille riskiryhmiin kuuluville kolmas rokoteannos voidaan antaa, kun toisesta rokotuksesta on kulunut 3–4 kuukautta.

18–59-vuotiaille, jotka eivät kuulu riskiryhmiin, kolmas rokoteannos voidaan antaa 4–6 kuukauden kuluttua toisesta annoksesta.

12–17-vuotiaille kolmas rokoteannos voidaan antaa 6 kuukauden kuluttua toisesta annoksesta.

Terveyskeskuksen pohjakuva

5–11-vuotiaiden koronarokotukset

5–11-vuotiaille annetaan BioNTech-Pfizerin Comirnaty-koronarokotteen tälle ikäryhmälle tarkoitettua valmistetta. Rokotteen perussarjaan kuuluu kaksi rokoteannosta. Toinen annos annetaan pääsääntöisesti 6–12 viikkoa ensimmäisen annoksen jälkeen.

Lapsen rokottamiseen tarvitaan molempien huoltajien suostumus joko kirjallisesti tai suullisesti paikan päällä. Alaikäinen voi itse päättää rokottamisesta, jos rokotteen antava terveydenhuollon ammattilainen arvioi, että lapsi ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään rokotuksestaan. Asia arvioidaan tapauskohtaisesti. Mikäli lapsi ei kykene itse päättämään rokotuksestaan tai hän ei halua itse päättää asiasta, koronarokotteen antamiseen tarvitaan molempien huoltajien suostumus. Rokotukset ovat vapaaehtoisia ja maksuttomia. Suostumus tehdään suostumuslomakkeella. Jos lapsi tulee rokotukseen vain toisen huoltajan kanssa, tulee poissaolevalta huoltajalta olla allekirjoitettu suostumuslomake.

5–11-vuotiaiden lasten koronarokotusajanvaraus soittamalla neuvolan terveydenhoitajille puhelinajalla ma–pe klo 9–10 puh. 044 769 2982, 044 769 2983 tai 050 5963932.

Ethän tuo lasta rokotukselle, jos lapsella on kuumetta tai hengitystie- tai vatsaoireita. Myös lapsen saattajan tulee olla oireeton.

Nuvaxovid

Heinolan terveyskeskuksen rokotuspisteellä on saatavilla pieni määrä Nuvaxovid-rokotetta. Nuvaxovidia voidaan käyttää 18 vuotta täyttäneiden ensimmäisiin ja toisiin rokoteannoksiin.

Rokotetta suositellaan henkilöille, jolle ei voida antaa mRNA- tai adenovirusvektorirokotetta. Rokotetta voidaan antaa myös muille 18 vuotta täyttäneille, jotka haluavat tätä rokotevalmistetta muiden valmisteiden sijaan.

Nuvaxovid-rokotteesta kiinnostunee voivat ilmoittautua soittamalla koronarokotusajanvaraukseen. Rokotusaikaa ei anneta heti, vaan tarkemmasta ajankohdasta ollaan erikseen yhteydessä.

Etusivu