Rautvuori

Päivitetty: 4.4.2022

Rautvuoren reitti sijaitsee Heinolan pohjoispuolella Ala-Räävelissä. Rautvuoren keskivaikea/vaikea reitti kulkee kalliolla, joka on noin kilometrin pituinen maisemallisesti merkittävä itä-länsisuuntainen kallioalue. Alueen arvoa lisää uhanalainen eliölajisto. Etelään viettävän jyrkänteen korkeus on noin 50 metriä.

Jyrkänteen juurelta löytyy komea rapautumislouhikko ja kallionaluslehto,
jossa kasvaa mm. pähkinäpensasta ja nuorta metsälehmusta. Lehdossa,
louhikossa ja kalliolla kasvaa useita uhanalaisia ja harvinaisia sieniä, jäkäliä
ja kasveja.

Lähellä reittiä on seurakunnan Hiljaisuuden paikka. Se on tarkoitettu
nimensä mukaisesti mietiskelyyn, luonnon kuunteluun, luomakunnan ja
olemassaolon pohdintaan sekä rukoukseen.

Parkkipaikalta lähtee yhdysreitti Sulkavankoskelle, ja siitä edelleen
Tornimäen kautta Karhulammelle ja sieltä Latumajalle.

OHJEITA MAASTOON


• Reitti on metsäpolkua, jolla on epätasaisuuksia
• Turvallisuuteen vaikutat eniten omalla toiminnallasi
• Reitti on merkitty vaaleilla maalitäplillä
• Maasto voi olla paikoin märkää ja mäet jyrkkiä
• Varaudu retkelle päivän olosuhteiden mukaisesti
• Huomioi pimeän tulo!
• Tulenteko sallittu vain merkityillä tulipaikoilla
• Retkeile roskattomasti
• Koirat kulkevat aina kytkettyinä
• Reitti ei ole esteetön
• Reitillä ei ole talvikunnossapitoa

Rautvuorenpolun kartta
Etusivu