16.8.2021 klo 17:00 - 19:00

Heinolan valtuuston kokous 16.8.2021

Heinolan valtuustosali

Heinolan valtuuston kokouksen 16.8.2021 asialista:

 • Valtuuston pöytäkirjanpitäjän määrääminen toimikaudeksi 2021-2025
 • Valtuuston vaalilautakunnan asettaminen toimikaudeksi 2021-2025
 • Valtuuston puheenjohtajiston toimikausi
 • Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta
 • Valtuuston kokouskutsujen lähettäminen ja esityslistan toimittaminen varajäsenille
 • Valtuuston pöytäkirjojen nähtävilläolo
 • Muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston kokouksissa
 • Kaupunginhallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta toimikaudeksi 2021-2025
 • Elinvoimalautakunnan asettaminen toimikaudeksi 2021-2025
 • Hyvinvointilautakunnan asettaminen toimikaudeksi 2021-2025
 • Keskusvaalilautakunnan asettaminen toimikaudeksi 2021-2025
 • Lupa- ja valvontalautakunnan asettaminen toimikaudeksi 2021-2025
 • Sosiaali- ja terveyslautakunnan asettaminen toimikaudeksi 2021-2022
 • Teknisen lautakunnan asettaminen toimikaudeksi 2021-2025
 • Tarkastuslautakunnan asettaminen toimikaudeksi 2021-2025
 • Päijät-Hämeen käräjäoikeuden lautamiesten valitseminen toimikaudeksi 2021-2025
 • Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valinta toimikaudeksi 2021-2025

Seuraa kokousta suorana etäyhteyksin

Voit seurata kokousta suorana kaupungin Youtube-kanavalla ma 16.8.2021 klo 17 alkaen. Sivulle ilmaantuu kokouskuvake vähän ennen kokouksen alkua.

Etusivu