Maahanmuutto

Päivitetty: 13.1.2023

Oleskeluluvan saaneen pakolaistaustaisen maahanmuuttajan kotoutuminen uuteen kotikuntaan alkaa tavallisesti ilmoittautumalla maistraattiin, Kelaan ja TE-palveluihin sekä asunnon järjestämisellä uudesta kotikunnasta. Yhdessä kunnan maahanmuuttokoordinaattorin ja muiden viranomaisten kanssa tehdään suunnitelma tarvittavista muista palveluista koko perheelle.

Kotoutumiskoulutus

Kotoutumiskoulutuksessa maahanmuuttaja pääsee opiskelemaan suomen kieltä ja kulttuuria. Koulutuksen tavoitteena on suomen kielen lisäksi oppia toimimaan suomalaisen yhteiskunnan jäsenenä sekä valmistautuminen jatko-opiskelua tai työelämää varten. TE-palvelut ohjaa työnhakijaksi ilmoittautuneen maahanmuuttajan kotoutumiskoulutukseen. Myös työelämän ulkopuolella oleville, kuten pienten lasten äideille tai pitkällä sairauslomalla oleville on Heinolassa mahdollisuus osallistua yksilölliseen kotoutumiskoulutukseen.

Maahanmuuttokoordinaattori tavattavissa HeiMo kahvilassa

Heinolan kaupungin maahanmuuttotyö pitää viikoittain avovastaanottoa. Avovastaanotolla mm. selvitetään yhdessä kotiin tulleen postin sisältöä ja avustetaan erilaisten lomakkeiden täyttämisessä. Tarvittaessa varataan aika maahanmuuttokoordinaattorin tapaamiseen. Avovastaanotto sijaitsee Jyränkölän HeiMossa (Kaivokatu 14) ja on avoinna tiistaisin klo 11:30 -13.00. HeiMo on Jyränkölän setlementti ry:n ylläpitämä kaikille avoin kohtaamis- ja koulutustila.

Lisätietoja kotoutumisesta ja kaikkeen siihen liittyvästä saat Heinolan kaupungin maahanmuuttokoordinaattorilta.

Maahanmuuttajan terveys- ja sosiaalipalvelut

Kiireellistä sairaanhoitoa tarvitsevalla henkilöllä on oikeus hoitoon riippumatta siitä, minkä maan kansalainen hän on. Jos olet turvapaikanhakija, sinulla on oikeus saada kiireellistä hoitoa Heinolan terveyskeskuksen päivystyksessä. Oleskeluluvan saaneena sinulla on oikeus saada kaikkia terveydenhuoltopalveluja. Voit tarvittaessa saada tulkkipalvelua. 

Sosiaalipalveluista saat parhaiten tietoa asioimalla palveluohjauksessa.

Etusivu