Vanhuksen kädet

Päivitetty: 20.12.2023

Ennakkoäänestys järjestetään myös laitoksissa, kuten sairaaloissa, vanhainkodeissa ja vankiloissa sekä varuskunnissa. Laitosäänestyksessä voivat äänestää vain laitoksissa hoidettavana olevat tai niihin otetut henkilöt.

Laitoksissa tapahtuvasta ennakkoäänestyksestä huolehtii vaalitoimikunta yhteistyössä laitosten kanssa.

Etusivu