oppilaitosyhteistyö

Tutustu Heinolan kaupungin tarjolla oleviin opinnäytetyöaiheisiin. Aiheiden lisäksi tarjoamme sinulle saumatonta yhteistyötä, sekä asiantuntevaa ja välittävää ohjausta.

Hallinto, tietohallinto, henkilöstöhallinto, talous, asiakaspalvelu ja viestintä

 • Talous- henkilöstö- ja hallintopalveluiden kehittämis- ja automatisointitarpeiden tunnistaminen
 • Prosessien kehittäminen vaikuttavasti
 • Tukipalveluiden rooli kuntaorganisaatiossa
 • Asiakaspalvelun kehittäminen mahd. palvelumuotoilun keinoin
 • Ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen
 • Tiedolla johtamisen kehittäminen
 • Viestinnän vaikuttavuuden kehittäminen
 • Henkilöstöasioita koskevien Heinolan kaupungin ohjeiden arviointi
 • Työhyvinvointiohjelman kehittäminen
 • Osaamisen johtamisen kehittäminen
 • Sähköisten palvelualustojen hyödyntäminen tilannekuvien tuottamisessa
 • Vaikuttava projekti- ja hankejohtaminen kaupunkiympäristössä ”hankesalkku”
 • Jatkuva oppiminen osaksi organisaation arkityöskentelyä
 • Ohjelmien, selvitysten ja tiekarttojen käyttäminen strategisessa johtamisessa
 • Markkinointi ja viestintä vuoropuhelussa –toimintamallin kehittäminen.

Yhdyskuntatekniikka, ympäristö ja yritykset

 • Asiakkuuksien johtamisen toimintatavat
 • Kaupungin yritysyhteistyön toimintamallit eri yrityssegmenteille, asiakkuudenhallinta yritysyhteistyössä. Kumppaniverkoston toimintamallin kokoaminen.
 • Bio- ja kiertotalouden ekosysteemin kehittämiseen liittyvät erilaiset kartoitukset, analyysit ja selvitystehtävät jne
 • Kevyen liikenteen väylien kuntoluokitus
 • Maa-ainesalueiden pohjavesien kunnon ja korkeuksien tarkistelua
 • Maa-ainesten ottoalueiden suhde kiinteistön rajoihin
 • Vesistötutkimukset (harkkari/kurssityö) ja niistä selvitys & vesistönäytteenoton suunnitelma kunnittain (Hertta), Iitti
 • Vesistökunnostusasiat: mahdollisuudet – mistä lähteä liikkeelle
 • Ympäristönsuojelun sähköisen asiointijärjestelmän käytön laajennus (YLVA)
 • Ilmastotavoitteiden viestintä arkihyötyjä generoivasti
 • Vihreän ekosysteemin strategia ja transformaatio Heinolassa
 • Pohjavesisuojelusuunnitelma
 • Digitaaliset luontopolut ja virkistysreitit
 • Sähkökäyttöisten kulkuvälineiden latausjärjestelmän esiselvitys
 • Kestävän kasvun indeksin ohjausvaikutusten johtaminen
 • Ruoka -ja siivouspalvelun ympäristöohjelman tekeminen. Kestävän kehityksen ohjelma kaupunkiorganisaatioon
 • Toimintaympäristön seurantajärjestelmän jatkokehitys kootusta datasta
 • Maapörssin mahdollisuudet ilmasto-, logistiikka- ja prosessihallinnan näkökulmista sekä osana omaisuuden johtamista
 • Kestävän kehityksen ohjelman päivitys
 • Paikkatiedoilla johtaminen – suunnittelua ja kunnossapitoa palvelemalla
 • Ohjelmatyön integroiminen kaupungin palveluihin ja palvelutuotantoon.

Hyvinvointi

 • Ryhmätoiminnan tarpeiden selvittäminen
 • Tutkimus tyttöjen ja poikien oppimisen tasapuolisuudesta Heinolan kouluissa
 • Esim. yksittäisen tapahtuman tai tapahtumakokonaisuuden suunnittelu ja toteutus
Etusivu