Tähtisilta

Päivitetty: 22.2.2024

Heinolan kaupungin viestintää johtaa kaupunginhallitus, joka hyväksyy yleiset ohjeet viestinnän periaatteista ja päättää viestinnästä vastaavasta viranhaltijasta.

Heinolan kaupungin viestinnästä vastaa hallinto- ja kehitysjohtaja ja markkinoinnista elinvoimajohtaja.

Kaupungin viestintäkokonaisuutta koordinoi, suunnittelee ja kehittää kaupungin viestinnän asiantuntija, joka toimii verkkosivujen päätoimittajana ja kaupungin sosiaalisen median yleisprofiilien ylläpitäjänä.

Kaupungin viestintää toteutetaan organisaation sisällä hajautetusti – kukin toimiala vastaa oman alansa viestinnästä.

Etusivu