Tähtisilta

Päivitetty: 20.2.2024

Heinolan strategian arvot ohjaavat myös viestintää ja markkinointia. Heinolan viestinnälliset arvot ovat asiakastyytyväisyys, suvaitsevaisuus ja läpinäkyvyys, yhteistyö ja ammattitaito.

Asiakastyytyväisyys

Kaupunki on demokratiaan ja vuorovaikutukseen perustuva palveluorganisaatio, joka ottaa avoimesti vastaan palautetta ja kehittää aktiivisesti palvelujaan käyttäjien toiveiden mukaan.

Suvaitsevaisuus ja läpinäkyvyys

Jokaista asiakasta kohdellaan viestinnässä tasa-arvoisesti. Asukkaat, yritykset ja muut yhteisöt, henkilöstö, luottamushenkilöstö ja tiedotusvälineet saavat todenmukaista tietoa ajoissa ja selkeästi esitettynä niin, että viestintä herättää luottamusta kaupunkiin ja sen palveluihin.

Yhteistyö

Heinolan kaupunki toimii viestinnässään ja markkinoinnissaan aktiivisena maakunnallisen yhteistyön rakentajana ja Itä-Hämeen seudullisena keskuksena. Se verkostoituu alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Ammattitaito

Kaupungin viestintä perustuu henkilökunnan asiantuntemukseen sekä taitoon ja tahtoon palvella asiakkaitaan ensiluokkaisella tavalla.

Lue lisää Heinolan kaupungin viestinnän periaatteista viestintäohjelmastaReakSpeaker Kuuntele kuvake.

Etusivu