Seteleitä ja kolikoita

Päivitetty: 20.2.2024

Heinolan kaupungin laskutusosoitteet muuttuvat 1.1.2024 alkaen. Uudet laskutusosoitteet löydätte alla olevista valikoista.

Huomioittehan laskutuksessa yleiset laskutusohjeemme. Laskussa on aina mainittava tilaajan antamat tilausviitteet:

· tilaaja eli yksikkö ja yhteyshenkilö, mihin/kenelle palvelut/tavarat on tilattu

· laskuttajan OVT-tunnus sille varatussa kentässä (verkkolasku)

· muut tilaajan ilmoittamat tiedot (mm. kustannuspaikka tai työmaanumero)

Verkkolaskutusosoitteisiin ei tule lähettää muuta kuin laskut (+ liitteet).

Kaupunki on luopunut paperilaskujen vastaanottamisesta ja siirtynyt vastaanottamaan ainoastaan verkkolaskuja. Mikäli ette omasta järjestelmästänne pysty lähettämään verkkolaskuja, voitte lähettää laskut toimittajaportaalimme kautta tai sähköpostitse.

Ostolaskut

Kaupungilla on käytössä seuraavat kolme eri laskutusosoitetta:

Heinolan kaupunki     
OVT 003710688929010     
Sähköpostilasku: heinola@bscs.basware.com  

Heinolan kaupunki, Tilakeskus  
OVT 003710688929011       
Sähköpostilasku: heinola.tilakeskus@bscs.basware.com  

Heinolan kaupunki, Vesilaitos    
OVT 003710688929012       
Sähköpostilasku: heinola.vesilaitos@bscs.basware.com 

Verkkolaskuoperaattorimme on kaikissa osoitteissa 

Basware Oyj, operaattoritunnus BAWCFI22 

 

 

Heinolan kaupungin Y-tunnus on 1068892-9

Postiosoite on PL 1001, 18101 HEINOLA

Toimittajaportaali on palvelu, jossa laskut tehdään ja toimitetaan sähköisesti, jos laskun lähettäjän käytössä ei ole laskutusjärjestelmää.

Toimittajaportaali vaatii rekisteröitymisen.

Toimittajaportaali ja tukiohjeet löytyy 1.1.2024 alkaen osoitteesta https://provincia.fi/sahkoinenasiointi/toimittajaportaali/

 

 

Heinolan kaupunki kuuluu 1.4.2011 alkaen rakentamispalvelujen käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden piiriin. Säädös tuo muutoksia verojen maksuun sekä rakentamispalveluja koskeviin osto- ja myyntilaskuihin.

Kaupungin ostaessa säädöksen piiriin kuuluvia rakentamispalvelua kaupungille lähetettävissä laskuissa tulee olla Heinolan Y-tunnus 1068892-9 ja merkintä, että ostaja (kaupunki) on palvelusta verovelvollinen. Kaupunki tilittää laskettavan veron valtiolle.

Kaupungin myydessä säädöksen piiriin kuuluvia rakentamispalveluja se selvittää ostajan statuksen, y-tunnuksen ja tekee asetettujen ehtojen täyttyessä myyntilaskuun merkinnän ostajan velvollisuudesta. Ostaja on velvollinen tilittämään veron valtiolle.

Etusivu