Vanhuksen kädet

Veteraaniasiain neuvottelukunta on veteraanijärjestöjen ja kaupungin välinen neuvotteluelin. Neuvottelukunnan jäsenistö koostuu veteraanijärjestöjen edustajista ja kaupungin edustajista.

Veteraaniasiain neuvottelukunnan tarkoituksena on seurata veteraanien tarpeiden kehitystä ja tehdä tarvittaessa asiaa koskevia esityksiä ja aloitteita. Lisäksi neuvottelukunta arvioi ja kehittää veteraaneille tarkoitettuja palveluja, tukitoimia ja muita etuuksia. Veteraanit, joille on myönnetty rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus tai rintamatunnus, ovat oikeutettuja Valtiokonttorin myöntämälle määrärahalle. Tutustu tarkemmin Valtiokonttorin myöntämän määrärahan käyttöön sivustolta Veteraanien kuntoutus ja kotona asumista tukevat palvelut.

Veteraaniasiain neuvottelukunta kokoontuu pääsääntöisesti kahdesta neljään kertaa vuodessa. Kokouksissa käsitellään muun muassa kaupungin veteraanirahan käyttöä, valtion veteraanirahan käyttöä (kuntoutus ja kotiin vietävät palvelut) sekä muita ajankohtaisia yhteistyöhön ja veteraanien palveluihin liittyviä asioita.

Kuluvan kauden pöytäkirjat löydät erillisistä linkeistä. Pöytäkirjat eivät vielä täytä verkkosivujen saavutettavuusvaatimuksia.

Veteraaniasiain neuvottelukunnan kokoonpano 1.6.2019-31.5.2021

Kari Leino (kaupunginhallituksen edustaja), puheenjohtaja

Seija Kasurinen (kaupunginhallituksen edustaja), varapuheenjohtaja

Veikko Punakallio (Heinolan Sotainvalidit ry)

Erkki Heiskanen (Heinolan Sotainvalidit ry)

Heimo Iivonen (Heinolan Sotaveteraanit ry)

Tuula Korjala (Heinolan Sotaveteraanit ry)

Seppo Sormunen (Heinolan Rintamaveteraanit ry)

Paavo Mäkinen (Heinolan Rintamaveteraanit ry)

Helga Nurminen-Ekholm (Sosiaali- ja terveyslautakunnan edustaja)

Katja Itänen (Sosiaali- ja terveystoimi, kuntoutuskoordinaattori, veteraaniasiainhoitaja)

Sirpa Orpana-Sairanen (toimistosihteeri)

Etusivu