Vanhuksen kädet

Päivitetty: 19.4.2024

Veteraaniasiain neuvottelukunta on veteraanijärjestöjen ja kaupungin välinen neuvotteluelin. Neuvottelukunnan jäsenistö koostuu veteraanijärjestöjen edustajista ja kaupungin edustajista.

Veteraaniasiain neuvottelukunnan tarkoituksena on seurata veteraanien tarpeiden kehitystä ja tehdä tarvittaessa asiaa koskevia esityksiä ja aloitteita. Lisäksi neuvottelukunta arvioi ja kehittää veteraaneille tarkoitettuja palveluja, tukitoimia ja muita etuuksia. Veteraanit, joille on myönnetty rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus tai rintamatunnus, ovat oikeutettuja Valtiokonttorin myöntämälle määrärahalle.

Veteraaniasiain neuvottelukunta kokoontuu pääsääntöisesti kahdesta neljään kertaa vuodessa. Kokouksissa käsitellään muun muassa kaupungin veteraanirahan käyttöä, valtion veteraanirahan käyttöä (kuntoutus ja kotiin vietävät palvelut) sekä muita ajankohtaisia yhteistyöhön ja veteraanien palveluihin liittyviä asioita.

Kuluvan kauden pöytäkirjat löydät erillisistä linkeistä. Pöytäkirjat eivät vielä täytä verkkosivujen saavutettavuusvaatimuksia.

Veteraaniasiain neuvottelukunnan kokoonpano 2021-2025

Pertti Pohjola (kaupunginhallituksen valitsema edustaja), puheenjohtaja

Seija Kasurinen (kaupunginhallituksen valitsema edustaja), varapuheenjohtaja

Eija Viitanen (kaupunginhallituksen valitsema edustaja)

Erkki Heiskanen (Heinolan Sotainvalidit ry)

Sakari Liljaniemi (Heinolan Sotaveteraanit ry) vara Raimo Nurminen (Heinolan Sotaveteraanit ry)

Seppo Sormunen (Heinolan Rintamaveteraanit ry) vara Paavo Mäkinen (Heinolan Rintamaveteraanit ry)

Raimo Nurminen (Sotiemme veteraanit Heinolan perinnehuone)

Helga Nurminen-Ekholm (Sosiaali- ja terveyslautakunnan edustaja)

Pirjo Hepo-oja (Hyvinvointitoimiala)

Eija Launia (toimialasihteeri)

Etusivu