Linnut linjoilla

Päivitetty: 12.5.2021

Heinolan kaupungin hyvinvointitoimialan järjestämä kaikille avoin verkkotilaisuus tarjosi hyvän poikkileikkauksen kaupungin hyvinvoinnin kuulumisista tässä hetkessä sekä siitä, mitä meillä on suunnitteilla tulevaan.

Tilaisuudessa oli mahdollisuus esittää asiantuntijoille ja palveluista vastaaville henkilöille kysymyksiä tilaisuuden aikana Teamsin chat-palstalla. Haastoimme myös kaupungin kuntavaaliehdokkaita tulemaan kuulolle ja hakemaan teemoja tuleviin keskusteluihin!

Tilaisuudesta on saatavilla videotallenne. Valitettavasti videossa ei ole tekstityksiä saatavilla. Tilaisuudessa esitetyt kysymykset vastauksineen listataan tälle sivulle lähipäivien aikana.

Hyvinvointitoimialan linjoilla käsiteltiin seuraavia aiheita:

  1. Virikkeellinen elämä: kirjasto, museo, liikunta, nuorisopalvelut / Virikkeellinen elämä -palvelualuejohtaja Anne Hottola
  2. Koulujen kuulumiset / koulutusjohtaja Pia Helander
  3. Varhaiskasvatuksen kuulumiset / vs. varhaiskasvatusjohtaja Ville Häyrinen
  4. Hyvinvointitoimialan ajankohtaiset / hyvinvointipäällikkö Kirsi Mäkilä
  5. Koulutuskeskus Salpauksen terveiset / rehtori Päivi Saarelainen ja opetusalapäällikkö Marko Arkko
  6. Muita mahdollisia aiheita mm. oppivelvollisuuden laajentuminen / hyvinvointijohtaja Pirjo Hepo-oja
    Kaupungin hyvinvointitoimialan tehtävänä on hyvinvoinnin ja terveyden sekä elinikäisen oppimisen edistäminen sekä monimuotoisen elinvoimaisuuden tukeminen Heinolassa. Pidämme tärkeänä, että kaupungin organisaation ja kaupunkilaisten väliselle vuorovaikutukselle luodaan edellytykset mahdollisimman matalalla kynnyksellä. Avoimuus ja tilaisuudet yhteisille keskusteluille ovat tämän onnistumisessa tärkeässä roolissa.
    Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin – tervetuloa!

Tilaisuudessa esitettyjä kysymyksiä vastauksineen:

Onko kirjaston remontille mitään tarkempaa aikataulua..Jarmo Valojää

Anne Hottola: Ei ole vielä, suunnittelu on vielä alkuvaiheessa.  Tällä hetkellä selvitetään mitä lisätoimintoja kaupunki voi kyseiseen kiinteistöön sijoittaa.

***

Menevätkö alakoulu lapset etäopetukseen? [marina (гость) (Vieras)

Pia Helander: Alakoulun oppilaat eivät ole etäopetuksessa. Opetushallitus on linjannut, että 1.-3.luokkalaisia ei siirretä etäopetukseen vaikka alakoulut muutoin siirtyisivätkin. Tällä hetkellä ei näytä siltä, että alakoulut siirtyisivät etäopetukseen.

***

Jos perheessä on riskirymä kuuluva henkilö, niin saako alakoululainen jäädä etäopetuksen? [marina (гость) (Vieras)

Pia Helander: Yksittäisen oppilaan etäopetukseen siirtämiseksi tarvitsee tehdä perusopetuslain mukainen päätös poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä.

***

Minkälaista yhteistyötä tai markkinointia tehdään tai tullaan tekemään yliopistojen opiskelijoihin, jotta varhaiskasvatuksen opettajia saataisi Heinolaan? [Jouni Ainali (Vieras)

Ville Häyrinen: Minusta tämä linkittyy vahvasti koko Heinolan vetovoimaan. Millä markkinoimme Heinolaa nuorille perheille, niin asuin. kuin työpaikkana.

Pieni kaupunki, panostus lapsiin, uusin yksiköihin ja resursseihin, ovat varmasti kärkiämme.

Lisäksi tarjoamme opiskelujen aikana mahdollisuuden tehdä meillä harjoitteluja tai opinnäyte töitä, sekä mahdollisuuden tehdä sijaisuuksia.

****

Lisäävätkö koulut Heinolassa sellaisia tukivirkoja kouluissa, joilla ei ole opetusvelvollisuutta. [“Jenni (Vieras)”]

Jenni kysyi aikuisista, joilla ei opetusvelvollisuutta. Juuri sellaisia/heitä tarvitaan! Kailaan koulu sai vakinaiseksi käsittääkseni nyt sen yhden tosi tärkeän, en muista onko nuoriso-ohjaaja? Vai psyykkari? Mutta ihan tosi hyvä juttu ja lisää sellaista. Kiusaamiseen yms. iso vaikutus. – Sanna Karppinen

Anne Hottola: Hankerahoin on palkattu ainakin koulunuorisotyöntekijöitä lasten ja nuorten tueksi kouluille. Tällä hetkellä on yksi yhteinen työntekijä alakouluilla , yksi Lyseonmäellä, yksi Kailaan koululla ja yksi Salpauksessa.

Anne Hottola: Tarkoitat varmaan Sanna yhteisöpedagogi Mirvaa? Kyllä, Kailaan koululla siis oma ja muilla alakouluilla yhteinen koulunuorisotyöntekijä.

Pia Helander: Meillä toimii yhteisöpedagogi Kailaassa ja koulunkäynninohjaajia jokaisessa koulussa. Tämän lisäksi koulunuorisotyötä on lisätty siten, että myös alakouluissa on tätä toimintaa.

***

Onko perheiden helppo saada perhekuraattoripalveluja vai onko sinne paljon jonoa? [Terhi Ahokas (Vieras)]

Kirsi Mäkilä: Hyvin saa palvelua! Perhekuraattoriin voi olla suoraan yhteydessä.

***

Onko kouluilla otettu käyttöön ennaltaehkäisevätyö huumeiden suhteen. Miten ? Onko pidetty vanheimpaniltoja/yhteyksiä tukemaan vanhempia. Huumeinfoja, annettu tietoa tämän päivän huumeista ym. Yhteistyö muiden alojen kanssa? [Uimonen, Pirjo]

Kirsi Mäkilä: Heinola on ollut mukana Huuma-hankkeessa, joka edistää huumeetonta maakuntaa. Huumeiden käytön ehkäisy tapahtuu yleisen päihteiden käytön ehkäisyn kautta. Huumeiden vastaista työtä näin ollen tehdään niin terveydenhuollossa kuin koulussa ja nuorisopalveluissa kaiken aikaa. Huhtikuussa toteutetaan jälleen päihdeputki-tapahtuma (tosin verkossa), jossa huumeiden käytön vaarat tuodaan nuorille hyvin ajankohtaisella tavalla. Päihdeputki huomioi myös vanhemmat. Merkittävä panostus Heinolassa on nyt energiajuomien käytön rajaamisessa yli 15- vuotiaille. Nämä juomat ovat usein ensimmäisiä askeleita päihdyttävien aineiden tiellä. Tässä on hyvää kehitystä Heinolassa ja tätä tehdään hyvällä yhteistyöllä eri toimialojen kesken. Kannabis on yleistynyt Heinolassa ja asenteet sitä kohtaan ovat huolestuttavalla tavalla myönteistyneet (yläkoulun 8.-ja 9. lk 20%, lukio 10% ja ammatilliset oppilaitokset yli 24% hyväksyy ikäisillään kannabiksen käytön). Eli panostus asenteisiin on tärkeää.

**

Nepsy työ on merkittävää, kun todetaan, että tarvitaan lisäohjausta tai terapiaa, niin mihin perheet ja lapset hakeutuvat? [Pirjo Riikonen (Vieras)]

Kirsi Mäkilä: Meillä on Heinolassa kouluikäisten kuntoutustyöryhmä. Siellä voidaan yhdessä perheen kanssa arvioida tilannetta tarkemmin.

Maarit Hilden: Kirsi Mäkilän mainitsemaan kouluikäisten kuntoutustyöyhmään lasten asiat etenevät esim. oppilashuollon työntekijöiden (terveydenhoitaja, psykologi, kuraattori, koululääkäri) kautta.

***

Viime viikolla verkossa tapahtuma “Miten Heinolassa nuoret voivat” Nuorilta tuli rankkaa palautetta kiusaamisen yleisyydestä Heinolassa..[Jarmo (Vieras)]

Kirsi Mäkilä: Heinolassa on kiusaamista kouluterveyskyselyn mukaan enemmän kuin valtakunnassa keskimäärin. Vakava asia.

Koulunuorisotyön tavoitteena on yhteisöllisyyden tukeminen kouluissa ja tätä kautta kiusaamisen estäminen ja siihen puuttuminen. Yhteistyössä koulun henkilökunnan kanssa tätä tärkeää vaikuttamis- ja puuttumistyötä tehdään.

***

Hyvinvoinnin ja terveydenedistäminen tulee jatkossa olemaan merkittävä kunnan tehtävä. Miten tällä hetkellä ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyötä tehdään poikkihallinnollisesti sote-alueen kanssa? [Pirjo Riikonen (Vieras)]

Kirsi Mäkilä: Ajankohtaisin yhteinen hyte-työ soten kanssa on laajan hyvinvointikertomuksen valmistelu.

Liikuntapalveluilla on laajaa yhteistyötä ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen osalta.

***

Miksi Heinolan lukio ei ole varautunut järjestämään mahdollisille karanteenissa oleville abeille ylioppilaskirjoituspaikkaa? Lahteen on lähdettävä jos joutuu karanteeniin. [Jenni R (Vieras)]

Pia Helander: Maakunnassa tehdään tässä asiassa yhteistyötä, jotta mm. henkilöstöresurssit riittäisivät  haastavassa tilanteessa.

***

Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyötä toivon kehitettävän, uudenlaisia mahdollisuuksia nuorille ja jopa [Pirjo Riikonen (Vieras)]

***

Jääkö Valma vielä tarjontaan, tuleeko erilaisia variaatioita vai jatkuuko samanlaisena?[Jenni (Vieras)]

***

Hoitoalan koulutuksen tarve on suuri Heinolassa, valtakunnallinen ilmiö, pula lähihoitajista on todellinen. [Pirjo Riikonen (Vieras)]

Päivi Saarelainen: Tilanne on juuri tämä, opiskelupaikkoja lähihoitajakoulutukseen on kyllä P-H alueella riittävästi, kunhan vaan olisi enemmän (soveltuvia) hakijoita.

**

Monet työnantajat valittavat että todella harva nuori on tänäpäivänä ammattikoulusta tullessaan sellainen että voisi palkata töihin. Työtaidot ovat hatarat, ei muisteta aamulla tulla töihin, kännykkä vie heiltä huomion työstä. Miten näihin asioihin kiinnitetään koulussa huomiota. [Terhi Ahokas (Vieras)]

​*****

Voiko yksittäisiä lukiokursseja suorittaa vapaammin ammatillisen opiskelun rinnalla? Vai onko yhdistelmätutkinto jatkossakin ainut vaihtoehto? [Jenni (Vieras)]

***

Nuorilta on kuulunut myös palautetta, että työssäoppimisissa työpaikan ohjaaja ei ole ollut tietoinen mitä nuoren kuuluisi oppia/tehdä kyseisessä harjoittelussa. [Venla Väli-Torala (Vieras)}

“Venla. Uskon, että eivät ole työpaikalla tutustuneet ohjaajalle annettuun oppaaseen. Salpauksessa ​ [Jenni (Vieras)]

Päivi Saarelainen: Näissä tapauksissa tulee myös aina olla välittömästi yhteydessä omaan ohjaavaan opettajaan tilanteen korjaamiseksi.

***

Päivi Saarelainen: Tätä palautetta tulee myös meille ajoittain. Näin todellakin valitettavasti joidenkin kohdalla on. asioita ei opi jos ei käy koulussa tai työpaikalla. Haasteet on usein kokonaisvaltaisesti opiskelijan elämänhallinnassa. Opetamme kyllä työelämän pelisääntöjä ja sitä miten pitäisi toimia ja käyttäytyä. Jos työpaikalla tapahtuva oppiminen ei suju, kannustamme olemaan heti yhteydessä oppilaitokseen. Arviointi asteikko 1 – 5 pitää sisällään todella monentasoista ja totta on että 1 arvosanalla valmistuneen taidot on varmasti todella vaatimattomat 5 tasoon verrattuna.

Heinolan kampus, ammatillisen koulutuksen säilyttäminen ja tutkintojen tarpeen keskustelu paikallisesti tärkeää.[Eilen 19.30] “Pirjo Riikonen (Vieras)”

Päivi Saarelainen: Koulutuksien järjestämisen mahdollisuudet ovat vahvasti sidoksissa hakijamääriin johon vaikuttaa luonnollisesti sekä nuorten että aikuisten vapaa hakeutumisoikeus, eli haetaanko Heinolaan vai Lahteen silloin kun tarjontaa on molemmilla paikkakunnilla. Työelämän ja oppilaitosten tiivis yhteistyö ammattialojen mielikuva- ja työllistymisen mahdollisuuksien markkinoinnissa on myös tärkeää, kotien roolia unohtamatta.

*****

Oppisopimuskoulutus kuinka laajaa..Jarmo Valojää

Päivi Saarelainen: tähän vastasinkin suullisesti eli löytyy nauhoitteesta.

Etusivu