Hehkulamppu

Päivitetty: 16.2.2021

Kuntalain mukaisesti heinolalaisilla on oikeus tehdä kaupungille kuntalaisaloitteita kaupungin toimintaan liittyvissä asioissa.

Aloitteen voi tehdä myös sellaisiin palveluihin ja yhteystoimintoihin, joissa kaupunki toimii vain järjestäjänä.

Kaupungin on ilmoitettava aloitteen tekijälle aloitteen johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Kaupungivaltuutetun tekemää aloitetta kutsutaan valtuustoaloitteeksi.

Aloitteen käsittelee se taho, jonka asioihin tai toimintaan aloite liittyy. Aloite käsitellään hyvän hallintotavan mukaisesti.

Aloite saa olla vapaamuotoinen niin sisällöltään kuin muodoltaankin, mutta siitä tulee käydä ilmi se, mitä aloitteella esitetään.

Aloite tulee allekirjoittaa. Ensimmäiselle allekirjoittajalle toimitetaan tietoa aloitteen käsittelystä ja pyydetään tarpeen vaatiessa lisätietoja.

Kunnallisaloite on mahdollista viedä kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi, jos aloite kerää vähintään kaksi prosenttia Heinolan äänioikeutetuista asukkaista ja aloitteen asia kuuluu valtuustolle.

Aloitteet tulee ottaa käsittelyyn viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun asia on tullut vireille.

Aloite toimitetaan kaupungin kirjaamoon

Sähköiset aloitekanavat

Kuntalaisaloitteen voi tehdä myös Kuntalaisaloite.fi -palvelussa, josta löytyy lisäksi lisätietoa aloitteista ja niihin liittyvistä käytännöistä.

Klikkaa tästä nähdäksesi Heinolan kuntalaisaloitteet (valitse Kunnat-kohdassa Heinola).

Kansalaisaloitteen pääsee tekemään Kansalaisaloite.fi -palvelusta.

Tutustu myös Otakantaa.fi -palveluun!

Etusivu