Viestintä

Päivitetty: 5.3.2024

Julkisten työvoimapalveluiden järjestäminen siirtyy 1.1.2025 alkaen kaupungissamme Päijät-Hämeen työllisyysalueen vastuulle. Kokoamme kuulumiskirjeisiin ajankohtaisia työn alla olevia aiheita ja uutisia:

Kuntien ja alueen rooli ovat mietinnässä

Tällä hetkellä on pohdinnassa kuntien omien työllisyyspalveluiden rooli suhteessa työllisyysalueen rooliin. Nykyisen yhteistyösopimuksen mukaan Päijät-Hämeen työllisyysalue toimii työvoimaviranomaisena, jonka vastuulla ovat lakisääteiset työvoimapalvelut. Valmistelutyössä rakennetaan työllisyysalueen ja kuntien yhteistyömallia, jossa kunta voi omalta osaltaan paikallisena toimijana vaikuttaa työnhakijan työllistymiseen ja elinvoiman lisäämiseen omassa kunnassaan. 

Työllisyysalueen työryhmät jatkavat valmistelua

Työllisyysalueen toimintaa valmistellaan nyt eri kokonaisuuksien ryhmissä. Mahdollisten kysymyksien ja ehdotuksien osalta jokaisessa ryhmässä on nimetty yhteyshenkilö.

Työryhmät työllisyysalueella:   

 • Valmistelun kokonaiskoordinointi (yhteyshenkilö Susanna Hietala)
 • Talous ja hallinto (yht. Susanna Hietala)
 • Henkilöstö (yht. Susanna Hietala)
 • Hankinnat (yht. Heidi Vuorela)
 • ICT ja tiedolla johtaminen (yht. Susanna Hietala)
 • Työnantajapalvelut (yht. Simo Söderholm)
 • KV-palvelukokonaisuus (yht. Susanna Hietala)
 • Viestintä (yht. Mari Ylä-Uotila)
 • Työsuojelu, työturvallisuus, työhyvinvointi (yht. Susanna Hietala)
 • Henkilöasiakaspalveluprosessit (yht. Heidi Vuorela)
 • Tilat (yht. Susanna Hietala)
 • Nuorten monialainen (yht. Heidi Vuorela)
 • Hyvinvointialueyhteistyö (yht. Heidi Vuorela) 

Työllisyysalueen valmistelua johtaa ohjausryhmä, jonka jäseniä ovat työllisyysalueen jäsenkuntien kuntajohtajat. Helmikuussa ohjausryhmä linjasi alueen työnimenä toimineen Päijät-Hämeen työllisyysalueen olevan jatkossa myös työllisyysalueen virallinen nimi.

Kartoituksessa toimitilat

Suunnittelussa on tällä hetkellä  aluetoimistojen sijoittuminen työllisyysalueelle ja tilojen kartoitus on meneillään parhaillaan. Vaikka työllisyysalueen päätoimipisteet on suunnitelmissa keskittää muutamaan aluetoimistoon, halutaan työvoimapalvelut jalkauttaa tulevaisuudessa jokaiseen kuntaan.

Toukokuulle työllisyyden toimijoiden henkilöstöpäivä

Uudistuksen myötä myös TE-toimistojen henkilöstö siirtyy valtiolta kuntien palvelukseen.

Päijät-Hämeen TE-toimistosta Päijät-Hämeen työllisyysalueelle siirtyvä henkilöstö vahvistuu kevään/alkukesän aikana.

Työllisyysalueellemme on suunnitteilla henkilöstön infopäivä toukokuulle. Ajankohta vahvistuu lähiviikkoina ja tapahtumasta lähetetään kutsut alueen työllisyyspalveluille sekä siirtyvälle Te-henkilöstölle. 

Työllisyysalueen tarkemmat valmistelukuulumiset UKK-alustalla

Alueemme työllisyydenparissa työskenteleville sekä siirtyvälle henkilöstölle on rakennettu sisäisen viestinnän tueksi UKK-sivusto (usein kysytyt kysymykset), johon kootaan valmistelusta ja tulevista työllisyysalueen työsuhteiden näkökulmasta tietoa. 

UKK-sivustolle voi pyytää liittymisoikeutta osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/211f4d30-c7d9-41f1-870c-938461836fd1?displayId=Fin2973610 (huomioithan, että TE-toimistossa työskenteleville henkilöille on rakennettu oma UKK-palsta Taimiin).

Päijät-Hämeen työllisyysalueen yhteystiedot:

Päijät-Hämeen työllisyysalueen valmistelusta saat lisätietoa valmistelutiimiltä: 

Etusivu