Kirjaamo

Päivitetty: 2.2.2022

Heinolan kaupungilla on yksi yhteinen koko kaupunkia palveleva kirjaamo, joka toimii kaupungin virallisena asiointiosoitteena.

Kirjaamon tehtävänä on huolehtia kaupungin saapuneiden asioiden ja niihin liittyvien asiakirjojen päivittäisestä rekisteröinnistä Dynasty-asianhallintajärjestelmään. Kirjaamista tehdään, jotta tiedot säilyvät tallessa oikeissa asiayhteyksissä ja ovat tarvittaessa löydettävissä.

Asianhallintajärjestelmä Dynasty toimii asioiden ja asiakirjojen hakemistona, jonka avulla tietoja hallitaan ja etsitään. Kirjaamo ja palvelupiste antavat asiakaspalveluna tietoja vireillä olevien asioiden käsittelyvaiheista ja päätöksistä.

Vireille tulevat asianavauspyynnöt ja rekisteröitävät asiakirjat lähetetään sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@heinola.fi. Tarjoukset ohjataan tarjoukset@heinola.fi-osoitteeseen. Kirjaamoon osoitettu paperiposti lähetetään osoitteeseen Heinolan kaupunki, PL 1001, 18101 Heinola.

Etusivu