Vihannesaskartelut ikkunassa

Päivitetty: 30.1.2024

Jokaiselle varhaiskasvatukseen osallistuvalle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma. Lapsen ryhmän varhaiskasvatuksen opettaja päivittää suunnitelmaa vuosittain yhdessä lapsen huoltajien kanssa.

Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma

Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden pohjalta. Varhaiskasvatussuunnitelma-asiakirja sisältää sekä valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja sen sisälle kirjoitetun Heinolan varhaiskasvatussuunnitelman. Asiakirja sisältää valtakunnallisesti päätetyt varhaiskasvatuksen sisällöt ja toiminta-alueet.

Heinolan varhaiskasvatussuunnitelma on yhteinen varhaiskasvatuksen kaikille toimintamuodoille. Asiakirja ohjaa päiväkotien, perhepäivähoidon ja avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa sekä kunnan valvomaa yksityistä varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatusjohtaja ja päiväkodin johtajat vastaavat siitä, että Heinolan varhaiskasvatussuunnitelmaa ja sen toteutumista arvioidaan ja kehitetään vuosittain.

Lapsiryhmän suunnitelma

Paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelman pohjalta muodostetaan lapsiryhmän varhaiskasvatussuunnitelma. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mallina käytetään valtakunnallisia malliasiakirjoja, joita muokataan Heinolan tarpeisiin. Ryhmien varhaiskasvatussuunnitelmat ovat vapaamuotoisia.

Etusivu