Nainen pitelee vihkoa, jossa lukee idea

Päivitetty: 31.8.2021

Heinolan kaupunki voi myöntää tutkimuslupia varhaiskasvatukseen liittyvään tutkimukseen, joka tukee kunnan varhaiskasvatuksen kehittämistä. Koko varhaiskasvatusta koskevan tutkimusluvan myöntää varhaiskasvatusjohtaja ja yksittäistä päiväkotia koskevan tutkimusluvan myöntää päiväkodin johtaja. Voit anoa tutkimuslupaa vapaamuotoisella hakemuksella tai oppilaitoksesi tutkimuslupalomakkeella, johon tulee liitteeksi tutkimussuunnitelma.

Toimita anomus Heinolan kaupungin kirjaamoon sähköisesti suomi.fi-viestipalvelun kautta (Heinolan kaupunki > Kirjaamo) tai postitse osoitteeseen:

Heinolan kaupunki
Rauhankatu 3
18100 HEINOLA

Etusivu