Nainen pitelee vihkoa, jossa lukee idea

Heinolan kaupunki voi myöntää tutkimuslupia varhaiskasvatukseen liittyvään tutkimukseen, joka tukee kunnan varhaiskasvatuksen kehittämistä. Tutkimusluvan myöntää varhaiskasvatusjohtaja. Voi anoa tutkimuslupaa vapaamuotoisella hakemuksella, johon voit liittää liitteeksi tutkimussuunnitelman.

Anomuksen voit toimittaa sähköpostitse varhaiskasvatusjohtajalle tai postitse osoitteeseen:

Heinolan kaupunki
Varhaiskasvatuspalvelut
Varhaiskasvatusjohtaja
PL 68
18101 Heinola

Etusivu