Kokousnuija

Päivitetty: 8.8.2022

Perheelle tehdään palvelupäätös lapsen ottamisesta varhaiskasvatukseen sekä maksupäätös varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta. Näistä päätöksistä perheellä on varhaiskasvatuslain mukainen muutoksenhakuoikeus.

Esiopetuspäätöksestä perheellä on perusopetuslain mukainen muutoksenhakuoikeus.

Oikaisuvaatimusohje varhaiskasvatus

Miten päätökseen voi hakea oikaisua

Jos olet tyytymätön tähän päätökseen, voit hakea siihen oikaisua Heinolan kaupungin hyvinvointilautakunnalta. Toimita oikaisuvaatimus Heinolan kaupungin varhaiskasvatuspalvelujen toimistoon, jotta toimiston henkilökunta voi arvioida, onko sillä mahdollisuus oikaista päätöstä vaatimuksesi mukaisesti. Jos varhaiskasvatuspalvelut ei oikaise oikaisuvaatimuksen kohteena olevaa päätöstä uudella päätöksellä, se toimittaa oikaisuvaatimuksen Heinolan kaupungin hyvinvointilautakunnan käsiteltäväksi.

Minne oikaisuvaatimus toimitetaan

Toimita oikaisuvaatimus postitse tai Asiakaspalvelupiste Spottiin tai suomi.fi-viestipalvelun kautta. Jos haluat varmistua oikaisuvaatimuksen perille saapumisesta, pyydä kuittaus oikaisuvaatimuksen saapumisesta varhaiskasvatuspalveluista. Postiosoite: Heinolan kaupunki, Varhaiskasvatuspalvelut, PL 1001, 18101 HEINOLA. Asiakaspalvelupiste Spotin käyntiosoite: Torikatu 8, 18100 Heinola. Suomi.fi-viestipalvelu: Heinolan kaupunki > Varhaiskasvatus.

Mihin mennessä oikaisuvaatimus täytyy tehdä

Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä Heinolan kaupungin varhaiskasvatuspalveluissa 30 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut tiedon päätöksestä. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä klo 15.00 mennessä. Jos viimeinen päivä on pyhäpäivä, voi hakemuksen toimittaa vielä seuraavana arkipäivänä. Sinun katsotaan saaneen tiedon päätöksestä viimeistään seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun päätös on postitettu ilmoittamaasi osoitteeseen. Jos päätös on toimitettu sinulle sähköisesti, sinun katsotaan saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä sen jälkeen, kun tieto päätöksestä on lähetetty sähköpostitse.

Mitä oikaisuvaatimuksessa pitää olla

Tee oikaisuvaatimus kirjallisesti. Ilmoita oikaisuvaatimuksessa seuraavat asiat:

  • Mihin päätökseen haet oikaisua?
  • Mitä oikaisua vaadit päätökseen ja millä perusteella?
  • Omat tietosi (nimi, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero)
  • Päiväys ja allekirjoitus
  • Liitteenä asiakirjat, joihin vetoat oikaisuvaatimuksessasi

Oikaisuvaatimusohje esiopetus

Miten päätökseen voi hakea oikaisua

Jos olet tyytymätön tähän päätökseen, voit hakea siihen oikaisua Etelä-Suomen aluehallintovirastolta. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä henkilö, jota päätös koskee, tai asianosainen, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Minne oikaisuvaatimus toimitetaan

Toimita oikaisuvaatimus postitse osoitteeseen: Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 1, 13035 AVI. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa aluehallintovirastolle myös sähköisesti viraston turvasähköpostin kautta: https://turvaviesti.avi.fi/ (liitetiedostojen maksimikoko 50 Mt).

Mihin mennessä oikaisuvaatimus täytyy tehdä

Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä Etelä-Suomen aluehallintovirastossa 14 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut tiedon päätöksestä. Jos oikaisuvaatimusta ei ole tehty määräajassa, oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen Etelä-Suomen aluehallintoviraston aukioloajan päättymistä. Jos viimeinen päivä on pyhäpäivä tai lauantai, voi hakemuksen toimittaa vielä seuraavana arkipäivänä. Sinun katsotaan saaneen tiedon päätöksestä viimeistään seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun päätös on postitettu ilmoittamaasi osoitteeseen. Jos päätös on toimitettu sinulle sähköisesti, sinun katsotaan saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä sen jälkeen, kun tieto päätöksestä on lähetetty sähköpostitse.

Mitä oikaisuvaatimuksessa pitää olla

Tee oikaisuvaatimus kirjallisesti (paperilla tai sähköisesti). Ilmoita oikaisuvaatimuksessa:

  • Mihin päätökseen haet oikaisua?
  • Mitä oikaisua vaadit päätökseen ja millä perusteella?
  • Omat tietosi (nimi, henkilötunnus, osoite, kotikunta ja puhelinnumero)
  • Päiväys ja allekirjoitus

Mitä liitteitä oikaisuvaatimukseen tarvitaan

Laita oikaisuvaatimuksen liitteeksi päätös, jota oikaisuvaatimus koskee. Laita liitteeksi myös asiakirjat, joihin vetoat oikaisuvaatimuksessasi.

Etusivu