Sinisiä 3D-hahmoja

Päivitetty: 8.4.2021

Varda on kansallinen varhaiskasvatuksen tietovaranto, johon siirretään tietoa myös Heinolan kaupungin varhaiskasvatuksen asiakasrekisteristä. Vardaan kerätään tiedot varhaiskasvatuksessa olevista lapsista ja heidän huoltajistaan, toimipaikoista sekä henkilöstöstä. Tietojen tallentamisesta Vardaan määrätään varhaiskasvatuslaissa.

Vardaan on kerätty varhaiskasvatuksen tietoja vuoden 2019 alusta lähtien. Tietoa voidaan hyödyntää niin kunnallisessa kuin valtakunnallisessa kehittämisessä ja päätöksenteossa. Vardan ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus katsella tietoja, joita hänestä on tallennettu Vardaan. Lasten tietoja voivat katsella lasten huoltajat.

Vardaan tallennetaan seuraavat asiakkaan henkilötiedot:

  • nimi, henkilötunnus, äidinkieli, kotikunta, yhteystiedot
  • varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrä
  • varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain mukainen perheen koko
  • maksupäätöksen alkamis- ja päättymispäivä

Vardaan tallennettuja tietoja voidaan hyödyntää:

  • viranomaisten, kuten Kelan, Tilastokeskuksen, aluehallintovirastojen ja opetus- ja kulttuuriministeriön toiminnassa
  • kuntien omassa toiminnassa
  • varhaiskasvatusta koskevassa tutkimuksessa

Lue lisää Vardasta opetushallituksen verkkosivuilta.

Etusivu