Iloinen lapsi ulkona leikkimässä

Päivitetty: 20.1.2023

Varhaiskasvatus kunnallisessa päiväkodissa

Eri puolilla Heinolaa toimii päiväkotia, joissa tarjotaan kunnallista varhaiskasvatusta. Päiväkodit tarjoavat päiväaikaista hoitoa ja yksi päiväkoti ympärivuorokautista hoitoa. Heinolassa on varhaiskasvatuksessa käytössä kolme tuntiluokkaa: enintään 84 h/kk, 84–147 h/kk sekä yli 147 h/kk.

Kenelle ja millä ehdoin

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Toimi näin

Helmikuussa on keskitetty hakuviikko, jolloin voit hakea hoitopaikkaa päiväkodista seuraavan syksyn alkavalle toimintakaudelle. Hakuviikon ajankohta ilmoitetaan kaupungin verkkosivuilla tarkemmin alkuvuodesta.

Voit hakea hoitopaikkaa myös ympäri vuoden neljä kuukautta ennen hoidon aloittamista. Yllättäen tulleen hoidontarpeen vuoksi (työ tai opiskelu) hakuaika on kaksi viikkoa. Täytä hakemus sähköisesti verkossa tai toimita paperinen hakulomake varhaiskasvatuksen toimistoon.

Etusivu