Syksyinen maisema

Mikäli et ole tyytyväinen saamaasi palveluun tai kohteluun, yritä ensisijaisesti selvittää asia kyseisen yksikön työntekijöiden tai päiväkodin johtajan kanssa. Varhaiskasvatuksen asiakkaana sinulla on oikeus tehdä kirjallinen muistutus, jos olet tyytymätön saamaasi palveluun tai kohteluun.

Muistutus

Muistutuksen voit tehdä vapaamuotoisesti. Muistutuksen tekemisessä ei ole määräaikaa. Muistutuksen käsittelee ja selvittää varhaiskasvatusjohtaja. Varhaiskasvatusjohtaja antaa vastauksen muistutukseen kirjallisena kohtuullisessa ajassa muistutuksen tekemisestä. Vastaukseen ei voi hakea muutosta valittamalla. Muistutuksen tekeminen ei vaikuta oikeuteen kannelle asiasta valvovalle viranomaiselle.

Kantelu

Varhaiskasvatuksessa mahdollisesti ilmenneistä epäkohdista voi tehdä kantelun aluehallintovirastoon.

Lue lisää kantelusta aluehallinnon verkkosivuilta.

Etusivu