Syksyinen maisema

Päivitetty: 2.2.2024

Varhaiskasvatuslaki 54 § (13.7.2018/540) 

Lapsella on oikeus turvalliseen ja laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Mikäli lapsen vanhempi tai muu huoltaja on tyytymätön varhaiskasvatuksen laatuun tai siihen liittyvään kohteluun, kannattaa asian selvittämiseksi ensisijaisesti olla yhteydessä varhaiskasvatuksen henkilökuntaan tai päiväkodin johtajaan. Jos asiat eivät omassa varhaiskasvatuspaikassa selviä keskustellen, huoltajilla on oikeus tehdä asiasta varhaiskasvatuslain mukainen muistutus toiminnasta vastaavalle päiväkodin johtajalle tai varhaiskasvatusjohtajalle. Muistutus tehdään pääsääntöisesti kirjallisesti.

Näin teet muistutuksen

1. Lapsen huoltaja laatii muistutuksen lomakkeelle, jonka linkki löytyy sivun oikeasta reunasta (mobiilinäkymässä sivun alaosasta). Muistutuksen voi tehdä myös vapaamuotoisena kirjeenä.

2. Muistutuksessa kannattaa kertoa mahdollisimman yksityiskohtaisesti asia tai asiat, joihin on tyytymätön. Muistutuksen tekemiseen ei ole säädetty määräaikaa, mutta se on hyvä tehdä mahdollisimman pian.

3. Muistutus osoitetaan Heinolan kaupungin varhaiskasvatuspalveluille.

4. Lapsen huoltaja toimittaa muistutuksen Heinolan kaupungin kirjaamoon sähköisesti suomi.fi-viestipalvelun kautta (Heinolan kaupunki > Kirjaamo) tai postitse osoitteeseen Heinolan kaupunki/Kirjaamo, Rauhankatu 3, 18100 Heinola.

5. Muistutus käsitellään viimeistään kuukauden kuluessa muistutuksen tekemisestä, ellei kyseessä ole vakiintunut loma-aika, jolloin vastausaika saattaa olla pidempi. Mikäli asian selvittäminen vaatii pidemmän ajan, ilmoitetaan arvioitu käsittelyaika muistutuksen tekijälle.

Muistutukseen annetaan perusteltu vastaus, josta selviää, miten asiaa on selvitetty ja millaisiin jatkotoimiin muistutus on mahdollisesti johtanut. Mikäli et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, ole yhteydessä vastauksen lähettäjään. Vastaukseen ei voi hakea muutosta valittamalla. Muistutuksen tekeminen ei vaikuta kuitenkaan oikeuteen kannella asiasta aluehallintovirastolle.

Mikäli muistutus koskee yksityistä varhaiskasvatusta, tulee muistutus tehdä ensisijaisesti muistutuksen kohteena olevan toimipaikan vastuuhenkilölle.

Etusivu