Aikuinen ja lapsi kävelevät käsi kädessä

Päivitetty: 20.1.2023

Lasten kotihoidon tuki on vaihtoehto kunnalliselle varhaiskasvatukselle. Kotihoidon tukeen on oikeus, jos alle 3-vuotiasta lasta hoidetaan kotona. Hoitaja voi olla:

  • lapsen vanhempi
  • vanhemman tai huoltajan kanssa asuva avo- tai aviopuoliso
  • lapsesta huolehtiva muu henkilö tai palkattu hoitaja.

Alle 3-vuotiaan kotona hoidettavan lapsen muista alle kouluikäisistä sisaruksista voidaan myös maksaa kotihoidon tukea. Etuuden maksaminen  päättyy viimeistään, kun perheen nuorin lapsi täyttää 3 vuotta.

Kotihoidon tukea ei voi saada lapsesta, jolla on kunnallinen päivähoitopaikka. Jos kunnallista päivähoitopaikkaa ei irtisanota esim. kesäloman ajalta, kotihoidon tukeen ei ole oikeutta.

Kotihoidon tukeen kuuluu

  • hoitoraha, johon eivät vaikuta perheen tulot
  • hoitolisä, johon vaikuttavat perheen yhteenlasketut tulot
  • mahdollinen kuntalisä kotikunnasta riippuen

Heinola ei maksa kotihoidon kuntalisää.

Kotihoidon tukea haetaan Kelasta ja Kela hoitaa tuen maksatuksen.

Lue lisää lasten kotihoidon tuesta Kelan verkkosivuilta

Etusivu