Aikuinen ja lapsi kävelevät käsi kädessä

Päivitetty: 30.1.2024

Voit saada kotihoidon tukea, jos alle 3-vuotiaalla lapsella ei ole kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa ja lapsen syntymästä on kulunut 160 arkipäivää. Lapsi on tuolloin noin 6 kuukauden ikäinen. Oikeus kotihoidon tukeen alkaa heti vanhempainrahan jälkeen, vaikka olisit vuosilomalla.

Hoitaja voi olla:

  • lapsen vanhempi
  • vanhemman tai huoltajan kanssa asuva avo- tai aviopuoliso
  • lapsesta huolehtiva muu henkilö tai palkattu hoitaja.

Alle 3-vuotiaan kotona hoidettavan lapsen muista alle kouluikäisistä sisaruksista voidaan myös maksaa kotihoidon tukea. Etuuden maksaminen  päättyy viimeistään, kun perheen nuorin lapsi täyttää 3 vuotta.

Et voi saada kotihoidon tukea lapsesta, jolla on kunnallinen varhaiskasvatuspaikka. Jos kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa ei irtisanota esim. kesäloman ajaksi, et voi saada siltä ajalta kotihoidon tukea.

Kotihoidon tukeen kuuluu

  • hoitoraha, johon eivät vaikuta perheen tulot
  • hoitolisä, johon vaikuttavat perheen yhteenlasketut tulot
  • mahdollinen kuntalisä kotikunnasta riippuen

Heinola ei maksa kotihoidon kuntalisää.

Kotihoidon tukea haetaan Kelasta ja Kela hoitaa tuen maksatuksen.

Lue lisää lasten kotihoidon tuesta Kelan verkkosivuilta

Etusivu