Päivitetty: 1.12.2020

Varhaiskasvatuksessa tuki suunnitellaan huomioiden lapsen vahvuudet ja yksilölliset tuen tarpeet. Tuen tarpeen arvioinnin lähtökohtana ovat vanhempien ja kasvatushenkilöstön yhteiset havainnot tai jo aiemmin todettu tuen tarve. Tukitoimet aloitetaan heti, kun tarve on havaittu ja ne järjestetään osana varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintaa. Työtapoja ja oppimisympäristöä muokataan lapsen yksilölliset tarpeet huomioiden niin, että lapsella on mahdollisuus kehittyä, oppia ja osallistua omilla edellytyksillään ryhmän toimintaan. Heinolan varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa tuki toteutetaan lapsen lähipäiväkodissa, perhepäivähoidossa tai esiopetusryhmässä.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat eli VEO:t

Heinolassa on neljä varhaiskasvatuksen erityisopettajaa, jotka toimivat omien palvelualueidensa kasvun ja oppimisen tuen asiantuntijoina. He voivat antaa yksilöllistä ohjausta, pienryhmä- tai samanaikaisopetusta lapsiryhmien arjessa.

VEO osallistuu lasten tuen tarpeen arviointiin, tuen suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan yhteistyössä kasvatushenkilöstön, vanhempien ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa.

Etusivu