Lelumuumi roikkuu repusta

Päivitetty: 3.12.2020

Heinolassa on neljä varhaiskasvatuksen erityisopettajaa, jotka toimivat omien palvelualueidensa kasvun ja oppimisen tuen asiantuntijoina. He voivat antaa yksilöllistä ohjausta, pienryhmä- tai samanaikaisopetusta lapsiryhmien arjessa.

VEO osallistuu lasten tuen tarpeen arviointiin, tuen suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan yhteistyössä kasvatushenkilöstön, vanhempien ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa.

Etusivu