Päivitetty: 23.1.2024

Perusopetukseen ilmoittautuminen

Ensimmäiselle luokalle ilmoittautuvat kaikki kuluvana vuonna 7 vuotta täyttävät tai sitä vanhemmat lapset, jotka eivät ole vielä koulussa. Ilmoittautumisajankohta syksyllä alkavalle koulutaipaleelle on aina syksyä edeltävänä talvena.

Ilmoittautuminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta viikolla 6. Ilmoittautumislomake löytyy Wilmassa kirjautumisen jälkeen oikeasta reunasta kohdasta Lomakkeet. Mikäli sähköisen hakemuksen täyttäminen Wilman kautta ei ole mahdollista, kouluun voi ilmoittautua myös päiväkodeista, kouluilta sekä opetus- ja koulutuspalveluista saatavilla lomakkeilla. Lomake lähetetään siihen kouluun, jossa oppilaan toivotaan aloittavan koulunkäyntinsä. Lomakkeen voi toimittaa myös päiväkodin kautta koululle. Tieto oppilaspäätöksestä tulee kotiin.

Päiväkodit jakavat viikolla 5 Tervetuloa kouluun -oppaan, josta löytyy tarvittavat tiedot peruskoulunsa aloittavan vanhemmalle. Tervetuloa kouluun -opas löytyy myös tältä sivustolta.

Ilmoittautuminen oppilassijoitteluajan ulkopuolella

Oppilaan muuttaessa paikkakunnalle tai oppilaan asuinpaikan muuttuessa osoitetaan hänelle ensisijainen oppilaspaikka lähikouluperiaatteen mukaan. Kouluun voi ilmottautua ottamalla yhteyttä koulun ko. koulun rehtoriin.

Asuinpaikan muuttuessa kesken lukuvuotta, on oppilaalla mahdollisuus jatkaa entisessä koulussaan lukukauden tai -vuoden loppuun saakka.

Huoltajan tulee itse huolehtia mahdollisista koulukuljetuksista, ellei kyseessä ole päättöluokka (6. tai 9. lk) ja kuljetus tältä osin kohtuudella järjestettävissä.

Etusivu