Nuoret kasvomaskeissaan

Päivitetty: 16.8.2023

Opiskeluterveydenhuollon tarkoituksena on parantaa opiskelijoiden hyvinvointia edistämällä opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä.

Tavoitteena on lisätä opiskelijoiden tietoja ja taitoja terveyden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi.

Opiskeluterveydenhuollon palvelut on tarkoitettu lukiolaisille, 10-luokkalaisille, toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksissa opiskeleville ja ammattikorkeakoululaisille.

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskelujesi alkuvaiheessa sinulle järjestetään terveystarkastus. Tarkastuksessa kiinnitämme huomiota mm. terveyteen, hyvinvointiin, elämäntilanteeseen ja opiskelumotivaatioon sekä ohjaamme tekemään terveyttä edistäviä valintoja.  Lisäksi pyrimme tunnistamaan varhain, mikäli sinulla on erityisen tuen tarvetta. Tuen järjestämisessä tehdään yhteistyötä huoltajien, muun opiskeluhuollon, opettajien tai hoitotahojen kanssa. Tuemme sinua omalta osaltamme yhdessä tehdyn suunnitelman mukaisesti.

Asevelvollisten ennakkoterveystarkastukset

Asevelvollisten ennakkoterveystarkastuksista vastaavat opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajat.

Toimi näin

Ota yhteyttä oman oppilaitoksesi terveydenhoitajaan puhelinaikana.

Päijät-Sote vastaa opiskeluhuollosta, yhteystiedot löydät täältä (valitse kunnaksi Heinola

Etusivu