Opiskelijahuolto

Päivitetty: 16.8.2023

Opiskeluhuollon psykologin palvelut

Koulu- ja opiskeluhuollon psykologit toimivat yhteistyössä oppilaiden, perheen ja koulun kanssa tavoitteena lasten ja nuorten henkisen hyvinvoinnin ja koulunkäynnin edistäminen. Psykologit tarjoavat tukea ja ohjausta mm. koulunkäyntiin ja oppimiseen sekä mielenterveyteen ja psyykkiseen hyvinvointiin liittyvissä ongelmissa. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään myös muiden tutkimus – ja hoitotahojen kanssa.
Psykologin palveluita on saatavilla kaikilla kouluasteilla ja kaikissa kaupungin alueella toimivissa oppilaitoksissa. Vastaava psykologi organisoi psykologin tutkimukset sekä psykologin ohjaus- ja tukikäynnit. Tutkimustarpeen arviointi tehdään yhdessä kodin ja koulun kanssa. Tutkimukset painottuvat oppimisvaikeuksien selvittämiseen. Ohjaus- ja tukikäynnit ovat pääsääntöisesti 1-5 käynnin jaksoja, joissa kartoitetaan ongelmatilanne ja suunnitellaan siihen ratkaisukeinoja. Näiden käytäntöön soveltaminen tapahtuu yhteistyössä kodin ja koulun, sekä moniammatillisesti muiden tarvittavien tahojen kanssa, esim. oppilas- ja opiskeluhuollon henkilöiden kanssa.

Toimi näin

Yhteyttä voit ottaa puhelimitse, tekstiviestillä, sähköpostilla tai Wilma-viestillä vastaavan psykologin kautta.

Päijät-Sote vastaa opiskeluhuollosta, yhteystiedot löydät täältä (valitse kunnaksi Heinola)

Etusivu