Kulttuuripolun toimijat

Päivitetty: 9.3.2023

Jokainen heinolalainen oppilas pääsee kokemaan vähintään yhden kulttuurielämyksen vuodessa osana lapsen varhaiskasvatustoimintaa tai perusopetusta. Kulttuuripolku on yhdessä kulttuurista vastaavien kaupungin toimijoiden kuten kirjaston, kulttuuripalveluiden, museoiden, musiikkiopiston, nuorisopalveluiden sekä varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen kanssa suunnittelema kulttuurikokemusten ja -elämysten kokonaisuus. Kulttuuripolun aikana oppilaille tulevat tutuksi kirjasto, museo, teatteri, konsertit ja muita kulttuurikohteita. Heinolan laatuaan ensimmäinen kulttuuripolku on käynnistynyt lukuvuonna 2019-2020 ja se perustuu opetussuunnitelmaan. 

Ajatuksena on, että jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus kulttuuriin. Kulttuurisisällöt suunnitellaan tukemaan jokaisen ikäryhmän oppimistavoitteista. Kulttuurielämykset ja taide tukevat parhaimmillaan niin oppimista ja ongelmaratkaisukykyä kuin empatiataitoja ja kannustaa lapsia sekä nuoria kulttuuriharrastuksiin. 

Heinolan kulttuuripolussa on huomioitu kattavasti kulttuurin eri osa-alueet: kirjallisuus ja sanataide, kuvataide, teatteri ja draama, kulttuurihistoria, musiikki ja elokuva. Kulttuuripolussa pyritään hyödyntämään mahdollisimman paljon oman paikkakunnan kulttuurivahvuuksia, osaamista ja resursseja.

Etusivu