Päivitetty: 12.5.2023

Sujuva arki on onnistuneen kotoutumisen lähtökohta – kotoutumista tapahtuu ihan kaikkialla, kaiken aikaa!  Kotoutumisessa pyritään vuorovaikutukseen suomalaisen yhteiskunnan kanssa: arkipäivän tilanteissa ja lähiyhteisöissä, kouluissa ja päiväkodeissa, työpaikoilla ja harrastuksissa – kotoutuminen on siis meistä kaikista kiinni. Tästä käytetäänkin termiä kaksisuuntainen kotoutuminen. Yhteiskunnan tulee tarjota maahan muuttaneelle mahdollisuudet kotoutumiseen ja osallistumiseen. Toisaalta maahanmuuttajan tulee puolestaan osallistua aktiivisesti oman kotoutumisensa edistämiseen. Jokaisen osapuolen tulee omalta osaltaan huolehtia keskinäisen rakentavan vuoropuhelun rakentamisesta ja ylläpitämisestä. 

Kotoutumisen työntekijät

Heinolassa kotoutumisasioiden yhdyshenkilönä ja asiantuntijana toimii maahanmuuttokoordinaattori Marianna Kemppi. Lisäksi Jyränkölän HeiMo-kahvila (Kaivokatu 14) toimii kaupungin keskeisenä monikulttuurisena kohtaamispaikkana.

Maahanmuuttokoordinaattorin työparina aloitti maaliskuussa 2023 kotouttamisohjaaja Julia Kaapro. Tarkoituksena on kotoutumista edistävän lain ja Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelman mukaisten toimintojen toteuttaminen Heinolassa. Kotouttamisohjaajan keskeisimpiä työtehtäviä ovat kotouttamisen alkuvaiheen järjestelyistä huolehtiminen, kotouttamiseen liittyvä maahanmuuttajien arjen tuki, opastus ja neuvonta. Neuvontaa ja ohjausta voi saada esimerkiksi kansalaisuus- ja oleskelulupaan liittyvissä asioissa. Kotouttamisohjaaja voi myös auttaa vaikkapa harrastuksiin hakeutumisessa. Yhteistyö eri verkostojen kanssa on tärkeä osa työtä.  

Tavoitteena on edistää maahan muuttaneiden osallisuutta ja kehittää kotoutumista edistäviä prosesseja, sekä toimintamalleja Heinolassa. Kotouttamisohjaaja päivystää tiistaisin HeiMossa klo 12.15-13.00 juhannusviikolle saakka. Kotouttamisohjaaja ei ole tavattavissa 23.5 ja 30.5. Voit tulla kysymään neuvoja kotouttamisohjaajalta esimerkiksi, jos olet saanut postia jonka sisältöä et ymmärrä tai muussa mieltä askarruttavassa asiassa. Jos asiaa ei voida ratkaista heti, varataan erillinen tapaamisaika.

Etusivu