Päivitetty: 2.8.2023

Sujuva arki on onnistuneen kotoutumisen lähtökohta – kotoutumista tapahtuu ihan kaikkialla, kaiken aikaa!  Kotoutumisessa pyritään vuorovaikutukseen suomalaisen yhteiskunnan kanssa: arkipäivän tilanteissa ja lähiyhteisöissä, kouluissa ja päiväkodeissa, työpaikoilla ja harrastuksissa – kotoutuminen on siis meistä kaikista kiinni. Tästä käytetäänkin termiä kaksisuuntainen kotoutuminen. Yhteiskunnan tulee tarjota maahan muuttaneelle mahdollisuudet kotoutumiseen ja osallistumiseen. Toisaalta maahanmuuttajan tulee puolestaan osallistua aktiivisesti oman kotoutumisensa edistämiseen. Jokaisen osapuolen tulee omalta osaltaan huolehtia keskinäisen rakentavan vuoropuhelun rakentamisesta ja ylläpitämisestä. 

Kotoutumisen työntekijät

Heinolassa kotoutumisasioiden yhdyshenkilönä ja asiantuntijana toimii maahanmuuttokoordinaattori Marianna Kemppi. Maahanmuuttokoordinaattorin työparina aloitti maaliskuussa 2023 kotouttamisohjaaja Julia Kaapro. Tarkoituksena on kotoutumista edistävän lain ja Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelman mukaisten toimintojen toteuttaminen Heinolassa. Asiakastapaamiset ajanvarauksella.

Lisäksi Jyränkölän HeiMo-kahvila (Kaivokatu 14) toimii kaupungin keskeisenä monikulttuurisena kohtaamispaikkana.

Kotouttamistyö

Kotoutumisen työntekijöiltä voi saada neuvontaa ja ohjausta kaikki heinolalaiset maahan muuttaneet. Palveluihin kuuluvat mm.

  • kotouttamisen alkuvaiheen järjestelyistä huolehtiminen
  • kiintiöpakolaisten vastaanotto
  • kotouttamiseen liittyvä maahanmuuttajien arjen tuki, opastus ja neuvonta
  • neuvonta ja avustaminen kansalaisuus- ja oleskelulupaan liittyvissä asioissa
  • kotouttamisohjaaja voi myös auttaa harrastuksiin hakeutumisessa

Yhteistyö eri verkostojen kanssa on tärkeä osa työtä. Tavoitteena on myös edistää maahan muuttaneiden osallisuutta ja kehittää kotoutumista edistäviä prosesseja, sekä toimintamalleja Heinolassa.

Kotouttamisohjaaja päivystää aina tiistaisin HeiMo-kahvilassa (Kaivokatu 14) klo 12.15–13.00. Voit tulla ilman ajanvarausta kysymään neuvoja kotouttamisohjaajalta esimerkiksi, jos olet saanut postia, jonka sisältöä et ymmärrä tai muussa mieltä askarruttavassa asiassa. Jos asiaa ei voida ratkaista heti, varataan erillinen tapaamisaika.

Etusivu