Ikäihminen istuu hymyillen

Päivitetty: 7.3.2024

Laitoksessa olevan on mahdollista äänestää europarlamenttivaaleissa.

Ennakkoäänestys järjestetään myös laitoksissa, kuten sairaaloissa, vanhainkodeissa ja vankiloissa sekä varuskunnissa. Laitosäänestyksessä voivat äänestää vain laitoksissa hoidettavana olevat tai niihin otetut henkilöt.

Laitoksissa tapahtuvasta ennakkoäänestyksestä huolehtii vaalitoimikunta yhteistyössä laitosten kanssa.

Heinolan kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 4.3.2024 § 45, että vuoden 2024 europarlamenttivaalien laitosäänestyspaikat Heinolassa ovat:

Sairaalat:
1. Heinolan perusterveydenhuollon osastot

Ympärivuorokautista hoitoa antavat sosiaalihuollon toimintayksiköt:
1. Asumispalveluyksikkö Hopeasilta
2. Asumispalveluyksikkö Mäntylä
3. Kehitysvammaisten asumispalvelut Sahanniemi
4. Villa Ilo
5. Aurinkolinna
6. Jyränkölän Setlementti ry:n Jyränkölän palvelutalot
7. Hoivakoti Paavali
8. Hoivakoti Tähtiniemi
9. Hoivakoti Lähteenpuisto
10. Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö, Torikadun palvelukeskus.

Miten äänestän?

Lisätietoa laitosäänestämisestä lähempänä ajankohtaa.

Etusivu