Pariskunta sairaalassa

Päivitetty: 8.3.2023

Erityisiä ennakkoäänestyspaikkoja ovat kotimaassa sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt (esimerkiksi vanhainkodit, hoivakodit ja palvelutalot) sekä rangaistuslaitokset. 

Vuoden 2023 eduskuntavaalien laitosäänestyspaikat Heinolassa ovat:

Sairaalat:
1. Heinolan perusterveydenhuollon osastot

Ympärivuorokautista hoitoa antavat sosiaalihuollon toimintayksiköt:
1. Asumispalveluyksikkö Hopeasilta
2. Asumispalveluyksikkö Mäntylä
3. Kehitysvammaisten asumispalvelut Sahanniemi
4. Villa Ilo
5. Aurinkolinna
6. Jyränkölän Setlementti ry:n Jyränkölän palvelutalot
7. Hoivakoti Paavali
8. Hoivakoti Tähtiniemi
9. Hoivakoti Lähteenpuisto
10. Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö, Torikadun palvelukeskus.

Laitoksissa voivat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt. Muilla, esimerkiksi laitoksen henkilökunnalla, ei ole oikeutta äänestää laitosäänestyksessä.

Laitosäänestys toimitetaan pääpiirteissään samalla tavalla kuin yleinen ennakkoäänestys.

Lisätietoja

Keskusvaalilautakunta
Rauhankatu 3, 18100 Heinola
Kuoreen merkintä “Laitosäänestys eduskuntavaaleissa 2023”

Keskusvaalilautakunnan sihteeri
Teppo Joentausta

Keskusvaalilautakunnan sihteerin varahenkilö
Minna Ollikainen

Etusivu